Bliv klogere på TryghedsGruppen

TryghedsGruppen er hovedejer af forsikringsselskabet Tryg og står bag TrygFonden. Vi skaber værdi og tryghed gennem langsigtede investeringer og almennyttige uddelinger. Vi er demokratisk ledet, og vores medlemsvalgte repræsentantskab er vores øverste myndighed. Alle forsikringstagere i Tryg i Danmark er medlem af TryghedsGruppen. TrygFonden varetager vores almennyttige arbejde med at skabe mere tryghed i Danmark. 

På denne side kan du læse mere om os og rammerne for vores arbejde. Du kan også møde vores repræsentanter, ledelse og medarbejderne i TryghedsGruppen og TrygFonden.