valg
Stem til valget i Region Hovedstaden

Vores åbenhedspolitik

Som et af Danmarks største medlemsselskaber har vi et ansvar for at være åbne og fortælle om vores aktiviteter. Derfor har vi vedtaget en åbenhedspolitik

Åbenhedspolitikken er vores rettesnor for den måde, vi gerne vil møde omverdenen på.  Den er bygget op om to overordnede værdisæt, der handler om at være:

• Åben og transparent. Det betyder bl.a., at vi ønsker at kommunikere bredt om vores aktiviteter, resultater, rammevilkår og governance-struktur.

• I dialog og demokratisk. Vi har fokus på at lægge alle væsentlige informationer frem, dog uden at kompromittere fortroligheden i sager af enten strategisk, finansiel, kommerciel, juridisk eller personlig karakter.

Her kan du læse hele vores åbenhedspolitik.

Som et led i arbejdet med at skabe mere transparens omkring vores selskab og forretningsførelse, arbejder vi også med etiske retningslinjer, god selskabsledelse og CSR.