valg
Stem til valget i Region Hovedstaden

Vi investerer med ansvar

Vi har ansvaret for en formue, som er skabt af generationer af danskere gennem mere end 280 år. Vores etiske retningslinjer medvirker til, at vi forvalter formuen på en forsvarlig måde

Vores etiske retningslinjer godkendes hvert år af bestyrelsen.

Vi følger i praksis FN’s alment accepterede etiske retningslinjer. Bestyrelsen har derudover besluttet, at vi ikke investerer i eksempelvis tobaks- og spiritusindustrien, og at vi ikke investerer i virksomheder, hvis primære aktivitet er udvinding af fossile brændstoffer.
 
Nej tak til investeringer inden for tobak, spiritus og andre sundhedsskadelige produkter.
Retningslinjerne gælder ikke kun for os selv, men også for vores eksterne forvaltere, som ifølge vores investeringsinstrukser forpligter sig til at investere vores formue ud fra samme etiske principper. Derfor overvåger vi, at forvaltningen lever op til den etik.

Hvis vi er i tvivl, foretager vi en konkret vurdering med væsentlighed som kriterium. Investeringerne overvåges løbende af GES International, der er en uafhængig ekstern konsulentvirksomhed.

Dilemmaer

Vi ønsker ikke at investere i våben, alkohol, tobak, spil og producenter af pornografisk materiale. Men en helikopter til civilt brug kan let ombygges til militær anvendelse. Supermarkeder og restauranter fremstiller ikke alkohol og tobak, men sælger det til forbrugerne. Teleselskaber medvirker ikke aktivt til at fremstille spil og pornografisk materiale, men teleudbyderne distribuerer det til forbrugerne.

TryghedsGruppen afvejer derfor hvert enkelt tilfælde. Når vi sammenholder vores etiske retningslinjer med vores investeringer, er tolerancen lavest over for produktion, men højere over for distribution og service. I vurderingen indgår både væsentlighed og muligheden for at påvirke selskabet, der overtræder politikken.
Det er derfor også vigtigt, om det selskab, vi overvejer at investere i, er i dialog med sine interessenter og viser tegn på at arbejde hen i mod en mere etisk politik.