Vores løn og honorar

Her kan du her læse om de honorarer, vi udbetaler til vores medlemsvalgte repræsentanter

TryghedsGruppens lønpolitik er, at vi som udgangspunkt kun bruger fast løn. Ved en helt ekstraordinær indsats kan en medarbejder dog modtage et engangsvederlag. 

Bestyrelsen fastlægger vores lønpolitik én gang årligt efter indstilling fra vederlagsudvalget, som består af bestyrelsens formandskab. Repræsentantskabet godkender lønpolitikken.

Honorarerne i repræsentantskabet indeksreguleres automatisk en gang årligt pr. 1. januar på baggrund af ændringerne i forbrugerindekset. 

Repræsentanters honorarer i 2018

Medlem af repræsentantskab: 35.669 kroner om året i fast honorar

Yderligere honorarer:
- mødehonorar: 5.096 kroner pr. møde
- honorar til repræsentantskabets formand: 50.752 kroner
- honorar til formænd for de regionale råd: 15.287 kroner
- honorar til medlemmer af valgbestyrelsen: 10.191 kroner

For yderligere information, læs vores årsrapport for 2017.