valg
Stem til valget i Region Hovedstaden

Strategi for direkte investeringer i virksomheder

Vi er en langsigtet investor, der gennem direkte investeringer i virksomheder ønsker at sikre et højt, løbende afkast

Vi er en selektiv investor med et langsigtet fokus. Vores strategi er at fokusere på store, veletablerede danske eller skandinaviske selskaber med en stærk markedsposition. 

Som medejere engagerer vi os aktivt i selskabets udvikling, hovedsageligt ved at søge indflydelse i bestyrelsen. Her arbejder vi for, at selskaberne drives effektivt og konkurrencedygtigt.

Vores formuesammensætning ser således ud (ultimo 2018):

Læs mere om vores forvaltning og investeringer