valg
Stem til valget i Region Hovedstaden

TryghedsGruppens medlemsstrategi

TryghedsGruppen er hovedejer af forsikringsselskabet Tryg og står bag TrygFonden. Med samtlige danske kunder i Tryg som medlemmer er TryghedsGruppen et af Danmarks største medlemsbaserede selskaber med mere end en million medlemmer.

TryghedsGruppen har i en årrække arbejdet med at skabe en tættere tilknytning til medlemmerne. Vi har blandt andet gjort det lettere at deltage i vores medlemsdemokrati, og i 2016 udbetalte vi for første gang bonus til medlemmerne.

På den baggrund har TryghedsGruppens repræsentantskab i efteråret 2016 vedtaget en medlemsstrategi, der sætter TryghedsGruppens eksisterende medlemsinitiativer ind i en ramme og sætter pejlemærker for det fremadrettede arbejde i forhold til medlemmerne.

Vores ambition er, at kunderne i Tryg skal vide, at de er medlemmer af TryghedsGruppen, at de kender til indholdet af medlemskabet og til sammenhængen i Tryg-familien. Og lige så vigtigt: De skal opleve, at medlemsskabet har en værdi.

Medlemmerne skal således opleve, at der med kundeforholdet i Tryg medfører en værdifuld adgangsbillet til et større fællesskab. Dette fællesskab giver både mulighed for at få indflydelse, for at få medlemsbonus i gode år og for at være med til at bidrage til trygheden i hele Danmark via TrygFonden.

Forudsætningen for, at medlemmerne kan opleve en værdi er at de kender Tryg-familien. Hovedprioriteten i indeværende strategiperiode er derfor at opbygge kendskabet til både medlemsskabet, og de fordele det medfører.

Et højt kendskab er en forudsætning for evt. senere at øge involveringen og engagementet i medlemsdemokratiet systematisk.

De største initiativer i 2017 er således målrettet mod at øge medlemmernes kendskab til deres medlemskab og Tryg-familien generelt, blandt andet i forbindelse med valg til repræsentantskabet og bonusudbetaling.

TryghedsGruppens medlemsstrategi 2017

Her kan du læse hele medlemsstrategien som pdf.

Hent medlemsstrategien