valg
Stem til valget i Region Hovedstaden

Principper for TrygFondens uddelinger

TrygFonden anvender hvert år over en halv milliard kroner til almennyttige aktiviteter inden for kerneområderne sikkerhed, sundhed og trivsel

TrygFonden drives som en selvstændig, almennyttig enhed, og det særlige ved TrygFonden er, at man her både selv tager initiativ til og deltager i udviklingen og driften af projekter, ligesom TrygFonden fungerer som strategisk partner på forskellige projekter.


TrygFondens mission er, at bidrage til at alle i Danmark kan tage ansvar for egen og andres tryghed

Derudover støtter TrygFonden aktiviteter, der falder inden for TrygFondens 11 fokusområder. TrygFonden uddeler midler til landsdækkende og regionale projekter. De landsdækkende donationer uddeles tre gange om året, mens de regionale donationer uddeles to gange årligt til lokale projekter og besluttes i de regionale råd, hvor vores medlemsvalgte repræsentanter sidder. De siddende repræsentanter kan ikke modtage donationer fra selskabet.

I TrygFondens principper for uddelinger lægges der bl.a. vægt på, at projektet: 
  • skal høre naturligt ind under et af TrygFondens fokusområder
  • skal komme så mange som muligt til gode i lokalsamfundet eller på landsplan
  • har en formidlingsplan, som redegør for, hvordan projektets resultater skal kommunikeres
  • gerne må være flerårigt

Der er også vedtaget et sæt principper for de projekter, TrygFonden selv er engageret i. Her er det især vigtigt, at projekterne er handlingsrettede og tæt på danskernes hverdag. De skal desuden være langsigtede, baseret på partnerskaber med førende eksperter på de respektive områder og være baseret på veldokumenteret viden.

TrygFondens almennyttige arbejde

TrygFonden arbejder for, at alle i Danmark kan tage ansvar for egen og andres tryghed ved at forebygge ulykker, styrke sundheden og fremme trivslen. TrygFonden driver og støtter hvert år hundredevis af projekter over hele landet som for eksempel hjertestart, kystlivredning og krammebamser.

Læs om TrygFonden arbejde