valg
Stem til valget i Region Hovedstaden

Sammensætning af formuen

Det er vores ansvar at forvalte formuen med respekt for de betroede midler

Grundlaget for vores økonomi er den formue, der er skabt igennem næsten 300 år. Formuen er vokset støt og særligt inden for de seneste år, har vi øget formuen markant.

I dag forvalter vi formuen gennem investeringer – både gennem kapitalforvaltning og investeringer i virksomheder. Vi står også bag TrygFonden, som fra 2017 har anvendt 600 mio. kr. om året til almennyttigt arbejde for alle danskerne.

Formuen er i dag sammensat således:


Udviklingen i TrygFondens bevillinger er således:

Vores regnskabspraksis

Vi aflægger regnskab efter IFRS (International Financial Reporting Standards). Fra 2014 kategoriseres vi som blandet forsikringsholding virksomhed og er dermed ikke længere omfattet af Regnskabsbekendtgørelsen.

Det betyder, at vi indregner kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder i vores regnskab til kostpris, og at vi i resultatet kun indregner modtagne udbytter fra dattervirksomheder og associerede virksomheder, samt avance på tilbagekøb af aktier i disse virksomheder (pt. er der kun Tryg, som har aktietilbagekøbsprogram). 

Udbytte fra virksomhederne indregner vi i vores resultat i det regnskabsår, hvor vi opnår endelig ret til udbyttet, hvilket er når udbyttet besluttes på generalforsamlingen.

Vi aflægger desuden kvartalsregnskaber og udsender samtidig pressemeddelelser.

Læs mere om vores økonomi i vores årsrapporter