valg
Stem til valget i Region Hovedstaden

God selskabsledelse

Vi følger anbefalingerne for god selskabsledelse

Professionel ledelse og kommunikation med omverdenen er vores fundament for at skabe værdi og tryghed. 

Derfor følger vi i al væsentlighed anbefalingerne fra Komiteen for god Selskabsledelse i børsnoterede selskaber, selv om vi som selskab med begrænset ansvar (smba) ikke er forpligtet til det.I vores redegørelse om god selskabsledelse for regnskabsåret kan du læse, hvad vi gør på alle de fem områder, som anbefalingerne om god selskabsledelse omhandler, nemlig:

  1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter
  2. Bestyrelsens opgaver og ansvar
  3. Bestyrelsens sammensætning og organisering
  4. Ledelsens vederlag
  5. Regnskabsaflæggelse, risikostyring og revision

Vi har blandt andet særligt fokus på at styrke kommunikationen med vores medlemmer og dermed deres mulighed for at engagere sig i valgene til repræsentantskabet. Derfor har vi gjort det muligt for medlemmerne at stemme digitalt.

Vi aflægger også årligt regnskab, udsender løbende pressemeddelelser, og arbejder hele tiden på at forbedre dialogen med vores interessenter.