TryghedsGruppens strategi

Tryghed er kernen i et godt liv. Vores strategi sætter mål for, hvordan vi vil bidrage til trygheden i de kommende år.

I TryghedsGruppen investerer vi vores tid, engagement og økonomi i at styrke trygheden.

Vi investerer i tryghed på flere måder: Gennem et aktivt ejerskab af Tryg forsikring, gennem TrygFondens almennyttige aktiviteter og gennem vores medlemmers medindflydelse på, hvad vi laver.

Vores strategi sætter nye mål for, hvordan vi vil bidrage til at øge trygheden i de kommende år. Det sker ud fra vores vision, Fælles om et trygt Danmark. Trygheden kan nemlig kun skabes, hvis vi er mange, der løfter sammen - ligesom tryghed oftest skabes via fællesskaber.

Læs TryghedsGruppens strategi.