valg
Stem til valget i Region Hovedstaden

TryghedsGruppens vedtægter er den røde tråd i vores arbejde

I TryghedsGruppen har vi et sæt vedtægter, som danner rammen for vores virke og for den måde, vi er organiseret på.

Det er vores medlemsvalgte repræsentantskab, der beslutter eventuelle vedtægtsændringer.

Vores vedtægter indeholder blandt andet regler om:

  • TryghedsGruppens formål
  • Medlemmer og valg til repræsentantskabet - her er desuden et fortolkningsbidrag
  • Repræsentantskabsmøderne
  • Bestyrelsen
  • Direktion, revision, regnskabsår 
  • TrygFondens regionale råd