valg
Stem til valget i Region Hovedstaden

Vi er bevidste om vores sociale ansvar

Hele vores eksistens hviler på tanken om at kunne tage ansvar for sig selv og andre. Derfor opfatter vi Corporate Social Responsibility (CSR) som en integreret del af vores forretningsmodel og vores måde at arbejde på

Få år efter de omfattende ødelæggelser efter Københavns Brand i 1728, hvor mange mennesker blev hjemløse, så Danmarks første forsikringsselskab – Kjøbenhavns Brandforsikring – dagens lys. Her blev det for første gang muligt for folk at forsikre sig og dermed tage bedre ansvar for sig selv og andres tryghed. 

Samfundsansvar er udgangspunktet for vores virke
Det er her, vi har vores historiske rødder, og det er de værdier, der den dag i dag er grundstenen i vores arbejde. 

Indirekte via vores rolle som hovedejer af Tryg. Som investor, der gennem langsigtede investeringer skal sikre, at formuen også i fremtiden kommer mange i Danmark til gode. Og direkte via TrygFonden, der som en selvstændig almennyttig enhed anvender godt en halv milliard kroner årligt til aktiviteter, der øger trygheden i Danmark.

Vi stræber efter at være en ansvarlig samfundsaktør, ved blandt andet at have

  • Etiske retningslinjer i vores investeringer
  • Krav til leverandører om acceptable arbejdsforhold
  • Fokus på miljø og klima
  • Fysisk og psykisk godt arbejdsmiljø