Værdi og tryghed 

for generationer

TryghedsGruppen er hovedejer af forsikringsselskabet Tryg og står bag TrygFonden. Vi skaber værdi og tryghed gennem langsigtede investeringer og almennyttige uddelinger. TryghedsGruppen er et smba (selskab med begrænset ansvar) registreret i Erhvervsstyrelsen.
Vi er demokratisk ledet, og vores medlemsvalgte repræsentantskab er vores øverste myndighed. Det består af 70 repræsentanter, som vores omkring én million medlemmer vælger på demokratisk vis. Alle forsikringstagere i Tryg i Danmark er medlem af TryghedsGruppen. Vores repræsentanter er også selv medlemmer.
TrygFonden varetager vores almennyttige arbejde. TrygFonden arbejder som en selvstændig, almennyttig enhed, og missionen er at bidrage til, at alle i Danmark kan tage ansvar for egen og andres tryghed. De seneste år har TrygFonden anvendt 550 millioner kroner om året på projekter inden for kerneområderne sikkerhed, sundhed og trivsel. I 2017 er dette beløb øget til 600 mio. kr.

TrygFonden skaber tryghed i Danmark

TryghedsGruppen står bag TrygFonden, der hvert år støtter flere hundrede almennyttige projekter indenfor sundhed, sikkerhed og trivsel i Danmark.

Vores levende medlemsdemokrati

Jens Otto Størup fra Hirtshals er en af de 70 medlemsvalgte repræsentanter, der er med til at bestemme, hvordan TryghedsGruppen skaber mest værdi og tryghed.

Vores medlemsbonus og resultat for 2015

TryghedsGruppens repræsentantskab vedtog i 2015 en medlemsbonus til TryghedsGruppens medlemmer. 2015 bød også på et overskud på 1,3 mia. kr. og 550 mio. kr. til TrygFonden.

Tryg-familien

Vi er en del af Tryg-familien, som hver dag arbejder dedikeret med at skabe værdi og tryghed. TryghedsGruppen er hovedejer af forsikringsselskabet Tryg og står bag TrygFondens almennyttige arbejde.Lær os bedre at kende

Bliv klogere på TryghedsGruppen og vores aktiviteter

Vi benytter cookies på dette web site. Vi gemmer ingen personlige data. Læs mere.
Accepter cookies