14 kandidater stiller op til valg i TryghedsGruppen

14 kandidater stiller op til TryghedsGruppens valg til repræsentantskabet i Region Nordjylland i januar 2014.

Der er valg til repræsentantskabet blandt medlemmerne af TryghedsGruppen i Region Nordjylland i perioden den 21. januar til den 4. februar 2014. 14 kandidater stiller op.

Jørgen Huno Rasmussen, bestyrelsesformand i TryghedsGruppen, glæder sig over interessen for valget og ser frem til, at de 14 kandidater som de første kan vælge at bruge en ny digital valgplatform til at interagere med medlemmerne, der også kan stemme digitalt for første gang.

”Med den nye digitale platform kan kandidaterne bl.a. modtage feedback fra medlemmerne og i det hele taget gøre brug af de muligheder, det digitale univers tilbyder. Jeg håber, at det vil være med til at skabe et endnu mere levende valg, hvor flere af vores medlemmer stemmer – og gerne gør brug af de nye digitale muligheder for at stemme også”, siger han.

Følgende kandidater stiller op:

 • Kristian Bengaard, Aalborg
 • Jens Bigum, Aars
 • Anders Hjulmand, Aalborg
 • Niels Jørgen Jensen, Vodskov
 • Anne Louise Duus Kinnerup, Aalborg
 • Henning Krabbe, Brønderslev
 • Morten Lemvigh, Aalborg
 • Lone Poulsen, Hurup Thy
 • Lars Hvilsted Rasmussen, Skørping
 • Mikkel Kaffka Schwarz, Aalborg
 • Ole Stavad, Brovst
 • Leif Stiholt, Sæby
 • Jens Otto Størup, Hirtshals
 • Henrik Sørensen, Vadum

Arbejder for øget tryghed

Repræsentantskabet er TryghedsGruppens øverste myndighed. I Region Nordjylland skal der vælges otte repræsentanter, der i en femårig periode skal varetage en række centrale opgaver i TryghedsGruppen. Det handler bl.a. om at bestemme størrelsen og temaerne for TrygFondens uddelinger og almennyttige arbejde og om at få indflydelse på udviklingen i TryghedsGruppen.

Siden sidste valg til repræsentantskabet i Region Nordjylland for fem år siden er der gennem TrygFonden uddelt over to en halv mia. kroner til danskernes tryghed. TrygFonden står bl.a. bag livreddertårne på flere strande i regionen, besøgshunde på plejehjem og forskning i bl.a. sygdomsforebyggelse.

Vælg kandidaterne digitalt

Fra den 21. januar vil det være muligt for alle TryghedsGruppens medlemmer at læse om de enkelte kandidater, og hvad de vil gøre for trygheden i Region Nordjylland, på den nye digitale valgplatform. Her kan medlemmerne også afgive deres stemme. ”Vi har udviklet en ny digital valgplatform, fordi vi vil give medlemmerne endnu bedre muligheder for at involvere sig i TryghedsGruppen og stemme. Jeg opfordrer alle medlemmer i Region Nordjylland til at gøre deres indflydelse gældende og ser frem til et godt valg i regionen”, siger Jørgen Huno Rasmussen.

Det er forsikringstagerne i Tryg og Nordea Liv & Pension med base i Nordjylland, der kan stemme ved valget. Afstemningen starter den 21. januar 2014, og alle stemmeberettigede vil i den sammenhæng modtage et brev, hvor de får oplysninger om, at de kan stemme, og hvordan de skal gøre for at afgive deres stemme.

Fakta

 • Repræsentantskabet er TryghedsGruppens øverste myndighed og består af 70 repræsentanter. Samtlige kandidater er forsikringstagere i Tryg eller Nordea Liv & Pension i Danmark. Alle der stiller op for første gang, har desuden samlet mindst 25 underskrifter blandt medlemmerne i Regionen.
 • For at stille op som kandidat skal man bl.a. opfylde følgende kriterier:
- Kandidaten skal være forsikringstager i Tryg eller Nordea Liv & Pension.
- Forsikringstageren skal enten bo i Region Nordjylland eller drive erhverv eller eje fast ejendom, der er forsikret i Tryg Forsikring A/S, i denne region.
- Kandidaten skal foreslås skriftligt af 25 andre forsikringstagere i Tryg eller Nordea Liv & Pension i Region Nordjylland. Disse kaldes ”stillere”.

Yderligere oplysninger

Marianne Thomas, pressechef på telefon: 24 83 26 63, mt@tryghedsgruppen.dk

Om TryghedsGruppen

TryghedsGruppen er hovedejer af forsikringsselskabet Tryg og står bag TrygFonden. Vi skaber værdi og tryghed gennem langsigtede investeringer og almennyttige uddelinger. Du kan stille op til TryghedsGruppens repræsentantskab, hvis du er forsikringstager i Tryg eller Nordea Liv & Pension.
Læs mere på www.tryghedsgruppen.dk.