Aktivt første halvår i TryghedsGruppen

De første seks måneder af 2013 har på flere områder oversteget forventningerne i Tryg-hedsGruppen. Den nye investeringsstrategi bliver implementeret hurtigere end forventet.

De første seks måneder af 2013 har i TryghedsGruppen været præget af høj aktivitet og stærke resultater.

Der har været fokus på den fortsatte implementering af strategien for direkte investeringer, som er implementeret hurtigere end forventet. Ejerandelene i virksomhederne Kærkommen og Sahva er således blevet afhændet. I juni indgik TryghedsGruppen aftale med kapitalfonden Altor om sammenlægning af fitnessselskaberne Elixia og Health & Fitness Nordic. TryghedsGruppen kommer til at eje 49 % af det kommende fitnessselskab, der bliver Nordens største med næsten 500.000 medlemmer og målt på omsætning Europas næststørste. Sammenlægningen afventer konkurrencemyndighedernes godkendelse.

Tilfredsstillende økonomisk resultat

TryghedsGruppens økonomiske resultat for første halvår 2013 viser, at både forsikringsaktiviteterne gennem Tryg A/S, som TryghedsGruppen står bag med 60 % ejerskab, og kapitalforvaltningen har klaret sig bedre end forventet. Resultatet før uddelinger gennem TrygFonden viser et samlet overskud på 868 mio. kr.
 
Det er tilfredsstillende i lyset af den negative udvikling på de finansielle markeder. Resultatet er dog en smule lavere end første halvår 2012, hvor det var på 1.100 mio. kr., og i ganske særlig grad var begunstiget af stigninger på de finansielle markeder med deraf afledt kapitalafkast for selskabet.

Jørn Wendel Andersen, adm. direktør for TryghedsGruppen siger:

”Vi ser tilbage på seks måneder, som vi er meget tilfredse med. Det er gået bedre, end vi forudså i begyndelsen af året. Det gælder både implementeringen af vores investeringsstrategi fra slutningen af 2012, som vi er kommet meget langt med i forhold til at tilpasse vores nuværende portefølje. Og det gælder vores forsikringsaktiviteter i Tryg og vores kapitalforvaltning, som også har klaret sig bedre end ventet. Resultatet for vores direkte investeringer i virksomheder viser pæn fremgang i forhold til sidste år. Denne udvikling gør, at vi forventer, at året samlet set bliver økonomisk tilfredsstillende.”

Solide indsatser fra TrygFondens fokusområder

Også i forhold til uddelinger, har det været et aktivt 1. halvår, hvor der er uddelt 291 mio. kr. via TrygFonden.

I forlængelse af det netop etablerede TrygFondens Børneforskningscenter har TrygFonden afsat 40 mio. kr. til forskningsprojekter, der skal undersøge hvilke indsatser, der mest effektfuldt kan forbedre børn og unges trivsel i Danmark. Der er tale om banebrydende tiltag, som skal bidrage til markant at styrke danske politikere og myndigheders beslutningsgrundlag på området.

Danskernes tryghed får også endnu et løft gennem en række andre initiativer og projekter. Det gælder bl.a. udviklingen af nye redningsstiger, som skal forebygge drukneulykker i danske havne, uddannelse af livreddere, forebyggelse af indbrud samt forskning og analyser inden for bl.a. trivsel og trafiksikkerhed.

**

Fakta om TryghedsGruppen

Selskabet opnåede i første halvår en samlet omsætning på 11,2 mia. kr. og et resultat før uddelinger på 868 mio. kr. Selskabets bogførte egenkapital udgjorde ved udgangen af andet kvartal 20 mia. kr., hvortil kommer en merværdi på ca. 12 mia. kr. fra den aktuelle markedsværdi af aktieposten i Tryg A/S. Gruppens samlede bogførte balance udgør 72 mia. kr.

  • TryghedsGruppen har majoritetsejerskab i forsikringskoncernen Tryg, direkte investeringer i virksomheder samt kapitalforvaltning.
  • TryghedsGruppen forvalter en formue, der ultimo 2012 udgjorde ca. 30 mia. kr.
  • En del af TryghedsGruppens overskud bruges til almennyttige formål gennem TrygFonden, der i 2012 uddelte 547 mio. kr.
  • TryghedsGruppen smba er en medlemsbaseret virksomhed med mere end 1 million medlemmer, der er forsikringstagere i Tryg og Nordea Liv & Pension.

Yderligere oplysninger:

Jørn Wendel Andersen, adm. direktør, telefon: 45 26 08 26.

Marianne Hartz Thomas, pressechef, telefon: 45 26 08 12/24 83 26 63