Danskerne vil stemme via internettet

80 % af danskerne ønsker at stemme via internettet, det peger en ny undersøgelse fra YouGov på. Det ønske imødekommer TryghedsGruppen, når selskabet afholder repræsentantskabsvalg til januar.

Mens vælgerne ved kommunalvalget måtte trodse kulde, vind og slud for at komme til stemmeurnerne, har TryghedsGruppen valgt at gøre det muligt for sine medlemmer at stemme digitalt.

Jørgen Huno Rasmussen, bestyrelsesformand i TryghedsGruppen, forklarer, at digitaliseringen skal styrke medlemsdemokratiet:

”TryghedsGruppen har et aktivt medlemsdemokrati, og det ønsker vi at opretholde og styrke. Når vi har udviklet en ny digital valgplatform, er det fordi, vi vil give medlemmerne endnu bedre muligheder for at involvere sig og stemme – både derhjemme foran computeren, og når de er ude fra mobil eller tablet.”

Det er medlemmerne af TryghedsGruppen, der kan stemme og få indflydelse på bl.a. TryghedsGruppens strategi og TrygFondens uddelinger. I løbet af de seneste fem år, har TrygFonden uddelt omkring to en halv mia. kroner til projekter, der skal øge værdi og tryghed for danskerne.

Tre ud af fire ønsker e-valg

Flertallet af danskere ønsker at stemme digitalt. Det indikerer en række undersøgelser. Analysevirksomheden YouGov har på vegne af TryghedsGruppen netop gennemført en undersøgelse, der viser, at næsten 75 % af de 1.000 adspurgte danskere synes, at det er en god ide at kunne stemme digitalt ved valg.
Figur 1: Danskernes holdning til digitale valg

Synes du, at det er en god idé, hvis man kunne stemme hjemmefra via internettet:

Danskernes holdning til digitale valg

83 % af danskerne svarer, at de enten sikkert eller muligvis ville have stemt via internettet ved kommunalvalget, hvis de havde fået muligheden. Især unge børnefamilier er positivt indstillet. Her svarede 88 %, at de om muligt ville have stemt via internettet ved kommunalvalget.

Billedet underbygges af tidligere analyser foretaget af henholdsvis KMD (2011) og Wilke for Mandag Morgen (2012). Tre ud af fire danskere er ifølge Mandag Morgens undersøgelse om digitalt demokrati parate til at stemme via internettet ved både kommunalvalg og folketingsvalg. I KMD’s analyse svarer 65 % af respondenterne, at de synes, at det er en god ide, at man kan stemme hjemmefra via internettet, og 78 % svarer, at de selv ville overveje at gøre det.

Gode erfaringer med digitale valg

TryghedsGruppen er langt fra de eneste, der benytter sig af elektroniske valgsystemer. En række organisationer, foreninger og virksomheder benytter e-valgløsninger i forbindelse med valg til hovedbestyrelser og repræsentantskaber, bl.a. har mange forsyningsselskaber gennemført store digitale valg, og erfaringerne er gode.

Analysen fra Mandag Morgen viser også, at der ikke er en generationskløft i holdningen til e-valg. Alligevel har TryghedsGruppen valgt, at medlemmerne fortsat skal have mulighed for at stemme pr. brev, så ingen bliver afskåret fra at stemme på grund af de nye procedurer.

Organisationer i front med nye valgformer

Der arbejdes fra mange sider af samfundet på at udvikle digitale valgløsninger, og TryghedsGruppen er sammen med øvrige organisationer blevet frontløbere. Og erfaringerne ønsker TryghedsGruppen ifølge Jørgen Huno Rasmussen at dele ud af:

”Vores medlemsdemokrati er utrolig vigtigt for os, og vi arbejder systematisk på at komme videre af det spor. Derfor vil vi også gerne dele ud af vores erfaringer i relevante sammenhænge.”

Fakta om valget til repræsentantskabet i TryghedsGruppen i Region Nordjylland

Medlemmerne kan stemme fra den 21. januar 2014 til den 4. februar 2014
TryghedsGruppen har over 1 million medlemmer heraf 120.000 i Nordjylland
Medlemmerne er forsikringstagerne i Tryg og/eller Nordea Liv & Pension
For første gang kan medlemmerne afgive deres stemme digitalt
Resultatet af valget offentliggøres omkring d. 10/2 2014
De nyvalgte medlemmer af repræsentantskab er valgt for en periode på fem år.
Medlemmer af TryghedsGruppen kan stille op som kandidat til valget til repræsentantskabet i Region Nordjylland til og med den 3. december 2013.
Læs mere om valget: www.tryghedsgruppen.dk/2014valg

Yderligere oplysninger:

Marianne Thomas, pressechef, 24 83 26 63, mt@tryghedsgruppen.dk

Om TryghedsGruppen

TryghedsGruppen er hovedejer af forsikringsselskabet Tryg og står bag TrygFonden. Vi skaber værdi og tryghed gennem langsigtede investeringer og almennyttige uddelinger. Læs mere på www.tryghedsgruppen.dk.