Markant fremgang for TryghedsGruppen i 2012

2012 har været et godt år for TryghedsGruppens arbejde for danskernes tryghed. TrygFonden havde rekordhøje aktiviteter med samlede uddelinger på 547 mio. kr. TryghedsGruppen havde samtidig resultatfremgang inden for alle forretningsområder.

”Vi glæder os over det forbedrede resultat. En robust økonomi giver os mulighed for at realisere vores to absolut vigtigste formål: At være et solidt kapitalgrundlag bag Tryg og fortsætte aktiviteterne i TrygFonden på et stabilt højt niveau. Begge dele er helt centrale i vores arbejde for danskernes tryghed”, siger TryghedsGruppens adm. direktør Jørn Wendel Andersen. 

Afkastet af moderselskabets kapitalforvaltning blev 1.266 mio. kr. i 2012 mod et tab i 2011 på 676 mio. kr., hvilket svarer til et afkast på 10 % i 2012 mod -5 % i 2011. 

Også TryghedsGruppens direkte investeringer i sundhedsvirksomheder oplevede samlet set vækst i omsætningen med en samlet fremgang på 7 %.

Samlet blev TryghedsGruppens egenkapital i 2012 øget med 1.758 mio. kr. i forhold til det foregående år og var således 19.842 mio. kr. ved udgangen af året. Opgjort til markedsværdi var TryghedsGruppens samlede formue ved udgangen af 2012 ca. 29 mia. kr.

Ny strategi

I november 2012 vedtog TryghedsGruppens repræsentantskab en ny strategi for de direkte investeringer med massiv opbakning, hvilket sikrer stabilitet. Der vil være fokus på langsigtede investeringer i større, veldrevne likviditetsskabende selskaber, der opererer på tryghedsskabende markeder med base i Danmark sekundært Skandinavien. TryghedsGruppen vil som hovedregel prioritere en rolle som aktiv delejer med betydelig indflydelse.

Strategien skal sikre, at TryghedsGruppen fortsat kan være et solidt kapitalgrundlag under Tryg, og at TrygFonden kan have et stabilt højt uddelingsniveau.

”Vi er i fuld gang med at implementere den nye strategi. Det gør vi dels ved at undersøge markedet for interessante investeringer. Og dels ved at have fokus på værdiskabelsen i vores nuværende portefølje af virksomheder. På grund af vores solide økonomi har vi mulighed for at tænke langsigtet i vores investeringer, og det er lidt en mangelvare på investeringsmarkederne i dag. Det tror jeg kommer til at give os nogle spændende muligheder” siger TryghedsGruppens adm. direktør Jørn Wendel Andersen. 

Allerede i 2012 fik strategien effekt, idet PreviaSundhed blev solgt til Falck Healthcare i september, og per 1. januar 2013 blev de resterende seks danske SATS-centre solgt til Fitness World.  

TryghedsGruppens årsrapport for 2012 skal fremlægges til godkendelse af repræsentantskabet på det ordinære repræsentantskabsmøde, der afholdes den 20. marts 2013. Årsrapporten kan downloades på tryghedsgruppen.dk/rapportering. 

Yderligere oplysninger

Jørn Wendel Andersen, adm. direktør
TryghedsGruppen smba, T: 45 26 08 10

Om TryghedsGruppen 

TryghedsGruppen smba er en medlemsbaseret virksomhed med mere end én million medlemmer. Medlemmerne er forsikringstagerne i Tryg Forsikring og Nordea Liv & Pension i Danmark. TryghedsGruppen står bag forsikringskoncernen Tryg A/S med en ejerandel på 60 %. Herudover investerer TryghedsGruppen langsigtet i selskaber på tryghedsskabende markeder. TryghedsGruppens overskud uddeles gennem TrygFonden eller geninvesteres. TrygFonden støtter en lang række almennyttige aktiviteter inden for områderne sikkerhed, sundhed og trivsel. I 2012 støttede TrygFonden trygheden i Danmark med godt en halv milliard kroner.