Ny formand for TryghedsGruppen

Jørgen Huno Rasmussen er blevet valgt til ny formand for TryghedsGruppens bestyrelse. Samtidig blev Frans Boch og Ulrik Salmonsen valgt som nye medlemmer af TryghedsGruppens bestyrelse. Peter Gæmelke blev genvalgt som formand for repræsentantskabet.

TryghedsGruppen har i går afholdt ordinært repræsentantskabsmøde. Repræsentantskabet består af 70 personer, valgt af TryghedsGruppens medlemmer – forsikringstagerne i Tryg og Nordea liv & Pension.

På mødet blev TryghedsGruppens årsrapport 2012 godkendt.

På mødet var der valg til TryghedsGruppens bestyrelse. Bestyrelsen er på otte personer og vælges af og blandt repræsentantskabets medlemmer. Der var fem pladser på valg, idet Mikael Olufsen og Jens Bjerg Sørensen fratrådte, mens tre medlemmer var på valg som følge af den to-årige valgcyklus.

Afstemningen i repræsentantskabet gav genvalg til Jesper Hjulmand, Ida Sofie Jensen, og Anders Hjulmand samt nyvalg af direktør Frans Boch og gårdejer Ulrik Salmonsen. Derudover består bestyrelsen af Jørgen Huno Rasmussen, Jens Iwer Petersen og Anya Eskildsen.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Jørgen Huno Rasmussen som formand og Jens Iwer Petersen og Jesper Hjulmand som næstformænd.

”Som bestyrelsesformand vil jeg særligt arbejde for tre grundlæggende formål. For det første at sikre TryghedsGruppen som en god langsigtet ejer af et professionelt drevet Tryg A/S med fokus på effektivitet og høj kundetilfredshed. Dernæst at vi styrker åbenhed og dialog med vores interessenter og samarbejdspartnere yderligere. Og sidst men ikke mindst, at vi sikrer solide økonomiske resultater, så vi fortsat kan udvikle aktiviteterne i TrygFonden. Jeg er glad for, at det er et enigt repræsentantskab, der står bag de prioriteringer.” siger Jørgen Huno Rasmussen. 

Repræsentantskabet genvalgte Peter Gæmelke, tidligere præsident for Landbrugsrådet, som formand for repræsentantskabet og regionsrådsmedlem Leila Lindén som næstformand.

”Jeg er glad for fortsat at skulle lede arbejdet i repræsentantskabet. TryghedsGruppen er et spændende selskab i god udvikling. Mere end 110.000 medlemmer har de seneste fem år deltaget i valgene, så demokratiet i TryghedsGruppen er levende. Det giver en særlig forpligtelse for os, der er blevet valgt, til at samle kræfterne om det fælles ansvar.” siger Peter Gæmelke.

Samtidig har bestyrelsen nedsat et udvalg, der skal se på TryghedsGruppens ledelsesforhold og Corporate Governance. Udvalget skal bl.a. belyse og vurdere:
- TryghedsGruppens ledelsesmæssige forhold i relation til selskabets formål og aktiviteter
- Om der er forhold – markedsmæssige, lovgivningsmæssige eller i forhold til god selskabsledelse m.m. – der kan give anledning til eventuelle justeringer i tilrettelæggelsen af ledelsesforholdene

Udvalget skal aflevere foreløbig rapport inden det næste repræsentantskabsmøde 25. oktober 2013.

Yderligere oplysninger

Alle henvendelser bedes rettet til Rasmus Bie-Olsen, afdelingschef
TryghedsGruppen smba, M: 29 13 95 41

TryghedsGruppen

TryghedsGruppen smba er en medlemsbaseret virksomhed med flere end én million medlemmer. Medlemmerne er forsikringstagerne i Tryg Forsikring og Nordea Liv & Pension i Danmark. TryghedsGruppen står bag forsikringskoncernen Tryg A/S med en ejerandel på 60 %. Herudover investerer TryghedsGruppen langsigtet i selskaber på tryghedsskabende markeder. TryghedsGruppens overskud uddeles gennem TrygFonden eller geninvesteres. TrygFonden støtter en lang række almennyttige aktiviteter inden for områderne sikkerhed, sundhed og trivsel. I 2012 støttede TrygFonden trygheden i Danmark med godt en halv milliard kroner.

TryghedsGruppens repræsentantskab

Repræsentantskabet er den øverste myndighed i TryghedsGruppen smba. De 70 repræsentanter er valgt af og blandt TryghedsGruppens medlemmer i de fem regioner i Danmark. Senest har der i januar 2013 været afholdt valg i Region Midtjylland, hvor der blev valgt 16 repræsentanter. Repræsentantskabet godkender selskabets vedtægter, årsrapport og anvendelse af årets resultat samt vælger bestyrelsen. Endvidere behandler repræsentantskabet forretningsstrategien og TrygFondens uddelingsniveau.

Læs pressemeddelelsen her.