Over en halv mia. kroner til danskernes tryghed i 2014

TryghedsGruppens repræsentantskab har besluttet at uddele 550 mio. kroner til danskernes tryghed i 2014. Regnskabet for de første tre kvartaler viser et tilfredsstillende resultat på 1.361 mio. kroner før uddelinger.

På dagens møde besluttede TryghedsGruppens repræsentantskab, at TryghedsGruppen igen i 2014 afsætter 550 mio. kroner til TrygFondens uddelinger.

Samtidig vedtog repræsentantskabet en ny strategi for TrygFonden. Strategien fokuserer på at løse en række udvalgte samfundsproblemer indenfor kerneområderne sikkerhed, sundhed og trivsel. TryghedsGruppens bestyrelsesformand Jørgen Huno Rasmussen ser frem til, at den nye strategi skaber værdi og tryghed for danskerne: 

”Vi har besluttet at fokusere vores almennyttige aktiviteter yderligere. Det betyder, at vi adresserer færre samfundsproblemer, men fra flere forskellige vinkler. Vi vil fx gerne gøre en markant indsats for, at flere danskere overlever et hjertestop uden for hospital. Det gør vi ved at donere hjertestartere, udbrede kendskabet og adgangen til dem, ved at uddanne danskerne i at redde liv og ved at oprette Danmarks første fire akutmedicinske professorater i Aalborg, Odense, Aarhus og København”, siger han.

Tilfredsstillende resultat for de første tre kvartaler

På mødet blev også TryghedsGruppens regnskab for de første tre kvartaler i 2013 præsenteret med et samlet overskud på 1.361 mio. kroner før TrygFondens uddelinger. Det gode resultat afspejler en fremgang i forhold til 2012 i både forsikringsresultatet i Tryg A/S, som TryghedsGruppen ejer 60 pct. af, og i de direkte investeringer i andre selskaber. Afkastet på TryghedsGruppens kapitalforvaltning er tilfredsstillende, men lavere end i 2012, hvor der var særligt høje stigninger på de finansielle markeder. TryghedsGruppens bogførte egenkapital udgjorde ved udgangen af tredje kvartal 2013 21 mia. kroner, hvortil kommer en merværdi på 12 mia. kr. fra den aktuelle markedsværdi af aktieposten i Tryg A/S. 

TryghedsGruppens direktør Jørn Wendel Andersen udtaler:
”Det er et tilfredsstillende resultat for de første tre kvartaler. Jeg hæfter mig særligt ved, at vores nye strategi fra november 2012 for direkte investeringer implementeres hurtigere end forventet og ved resultatfremgangen i disse selskaber”.

Åbenhed og engagement i den løbende moderniseringsproces

På dagens møde var repræsentantskabet også optaget af, hvordan TryghedsGruppen kan videreføre sin løbende moderniseringsproces og fortsat sikre åbenhed, gennemsigtighed og engagement.

”Som hovedejer af Danmarks største forsikringsselskab Tryg og som en af de største almennyttige aktører har vi et særligt ansvar for at sikre åbenhed og gennemsigtighed omkring vores aktiviteter og organisation, ligesom vi skal sikre vores mere end 1 mio. medlemmer gode rammer for et engagerende og velfungerende demokrati. Derfor arbejder vi med flere nye tiltag. Vi har bl.a. nedsat en arbejdsgruppe i repræsentantskabet, som skal vurdere, hvordan vi bedst kan fremtidssikre TryghedsGruppens ledelsesforhold. Disse tanker udmøntes i konkrete forslag til vores næste møde. Endvidere har vi netop i dag lanceret en ny online-portal for vores repræsentanter, der giver dem helt nye muligheder for dialog og involvering. Endelig er der vores valg til repræsentantskabet i Region Nordjylland, der går i luften på tirsdag. Her giver vi for første gang vores medlemmer mulighed for at stemme elektronisk samtidig med, at vi tilbyder nye online-dialogmuligheder. Det gør det endnu lettere at stille op, at stemme og at engagere sig i vores arbejde” siger bestyrelsesformand Jørgen Huno Rasmussen.

Næste møde i repræsentantskabet afholdes torsdag den 20. marts 2014.

Yderligere oplysninger:
Marianne Thomas, pressechef,  24 83 26 63, mt@tryghedsgruppen.dk.

Om TryghedsGruppen

TryghedsGruppen er hovedejer af forsikringsselskabet Tryg og står bag TrygFonden. Vi skaber værdi og tryghed gennem langsigtede investeringer og almennyttige uddelinger.
Læs mere på www.tryghedsgruppen.dk.