Resultat af valg til TryghedsGruppen i Region Midtjylland

Over 32.000 medlemmer af TryghedsGruppen stemte ved valget til repræsentantskabet i Region Midtjylland.

Valget i Region Midtjylland til TryghedsGruppens repræsentantskab er afsluttet.

32.686 medlemmer af TryghedsGruppen afgav deres stemme ved valget i Region Midtjylland, hvor der skulle vælges 16 repræsentanter. Det svarer til en stemmeprocent på 11,4 %.

Medlemmerne af TryghedsGruppen er forsikringstagerne i Tryg og Nordea Liv & Pension i Danmark.

De valgte kandidater er (i alfabetisk rækkefølge):

• Ole Bjerg, Holstebro
• Torben Busk, Horsens
• Tom Slot Engsted, Aarhus
• Torben Hansen, Randers
• Lene Havtorn, Viborg
• Henrik Herold, Randers
• Benny Jensen, Silkeborg
• Jens Winther Jensen, Aarhus
• Kurt. H. Jørgensen, Herning
• Marianne Kristensen, Sorring, Silkeborg
• Lars Bo Langsted, Højbjerg
• Jørn E. E. Nielsen, Ringkøbing
• Niels Nielsen, Skive
• Flemming Rasmussen, Aarhus
• Claus Wistoft, Kolind, Djursland
• Fatma Øktem, Tilst

30 kandidater stillede op til valget, som foregik i perioden 22. januar - 5. februar 2013. Der sidder i alt 70 medlemmer i repræsentantskabet.

Formand for repræsentantskabet i TryghedsGruppen, Peter Gæmelke, lægger vægt på, at interessen for de årlige valg i TryghedsGruppen fortsat er stor: 

”Jeg er glad for, at mere end 30.000 medlemmer har valgt at benytte deres stemmeret ved dette valg. Jeg ser frem til at byde både de genvalgte og de nye repræsentanter velkommen ved det næste repræsentantskabsmøde i marts.”

Til valget i Region Midtjylland udsendte TryghedsGruppen en valgavis og stemmesedler til medlemmerne i regionen. Valget har endvidere været annonceret i dagspressen. 

De nyvalgte repræsentanter indtræder i repræsentantskabet i forbindelse med det kommende ordinære repræsentantskabsmøde den 20. marts 2013.
 
Du kan læse mere om valget på www.tryghedsgruppen.dk

Valgresultatet annonceres også i dagspressen.

Hvert år er der valg til repræsentantskabet i TryghedsGruppen i en af de fem regioner i Danmark. I 2014 er der valg i Region Nordjylland.

Der vedlægges bilaget ”Resultat af valg til repræsentantskabet i TryghedsGruppen 2013” fra Deloitte, som har varetaget optælling af stemmer.  

Yderligere oplysninger 

Peter Gæmelke, Formand for repræsentantskabet
TryghedsGruppen smba, M: 40 17 52 87

Anna Elisabeth Lotz, Direktionsassistent
TryghedsGruppen smba, M: 40 26 22 06

Om TryghedsGruppen

TryghedsGruppen smba er en medlemsbaseret virksomhed med flere end én million medlemmer. Medlemmerne er forsikringstagerne i Tryg Forsikring og Nordea Liv & Pension i Danmark. TryghedsGruppen står bag forsikringskoncernen Tryg A/S med en ejerandel på 60 %. Herudover investerer TryghedsGruppen langsigtet i selskaber på tryghedsskabende markeder. TryghedsGruppens overskud uddeles gennem TrygFonden eller geninvesteres. TrygFonden støtter en lang række almennyttige aktiviteter inden for områderne sikkerhed, sundhed og trivsel. I 2012 støttede TrygFonden trygheden i Danmark med godt en halv milliard kroner.