Sahva skifter ejer

Som led i TryghedsGruppens nye strategi for de direkte investeringer har sel-skabet valgt at afhænde sin ejerandel på 95 procent i Sahva A/S til den nuvæ-rende administrerende direktør i Sahva, René Engskov.

TryghedsGruppen har valgt at sælge Sahva som led i implementeringen af den nye strategi, hvor fokus for de direkte investeringer er på delejerskaber i især større og likviditetsskabende selskaber.

- Vi er tilfredse med at kunne tage endnu et skridt i implementeringen af vores strategi, samtidig med at vi overdrager Sahva i trygge hænder til René Engskov, der har været direktør i selskabet siden starten af 2009. Det har været vigtigt for os, at den fremtidige ejer af Sahva har fokus på en sund udvikling af selskabet – det er i høj grad lykkedes med salget til René Engskov, udtaler Jørn Wendel Andersen, der er administrerende direktør i TryghedsGruppen.

Sahva er stadig i trygge hænder

TryghedsGruppen købte i december 2008 Sahva, der er specialist i bevægelse og hjælper mennesker med nedsat mobilitet til et aktivt liv. Produkterne gør en stor forskel for mange danskeres bevægelsesfrihed. Sahva har været igennem en betydelig udvikling de seneste år.

- Vi har i fællesskab gennemført et turnaround for at skabe den fornødne lønsomhed og sikre Sahvas fremtidige virke. Ejerskiftet giver mulighed for at føre forretningen videre under fornuftige forudsætninger. Det er en god løsning for både selskabet, vores medarbejdere og vores kunder, siger René Engskov, der er administrerende direktør i Sahva.

René Engskov har mere end 17 års ledelseserfaring inden for hjælpemiddelbranchen. Med en uddannelse som civilingeniør og med en HD i Business Administration har han de sidste fire år været hovedarkitekten bag restruktureringen af Sahva. Den 47-årige René Engskov er dedikeret til at fortsætte denne positive udvikling og sikre Sahvas fortsatte rolle som markedsleder inden for bandagist- og skomagerydelser samt lettere hjælpemidler.

Parterne har aftalt, at aftalevilkår ikke offentliggøres.

Fakta om Sahva A/S:

  • Sahva har siden etableringen i 1872 været den førende aktør på det danske marked for bandagist- og skomagerydelser.
  • Sahva beskæftiger ca. 270 medarbejdere og havde i 2012 en omsætning på 231 mio. kr.

Fakta om TryghedsGruppen:

  • TryghedsGruppen er med 60 pct. ejerandel hovedaktionær i forsikringskoncernen Tryg og ejer derudover tre virksomheder inden for sundhedssektoren – SATS, Previa og Quick Care.
  • En del af TryghedsGruppens overskud bruges til almennyttige formål gennem TrygFonden, der i 2012 uddelte 547 mio. kr.
  • TryghedsGruppen smba er en medlemsbaseret virksomhed med mere end 1 million medlemmer, der er forsikringstagere i Tryg og Nordea Liv & Pension.

Yderligere oplysninger:
Jørn Wendel Andersen, adm. direktør, TryghedsGruppen smba, telefon: 45 26 08 26 

René Engskov, adm. direktør, Sahva A/S, telefon: 21 42 73 10 / mail: rene.engskov@sahva.dk