TryghedsGruppen og Altor skaber Nordens største fitnesskoncern

TryghedsGruppen og kapitalfonden Altor skaber Nordens største fitnesskoncern gennem en sammenlægning af SATS, Elixia og Fresh Fitness.

Den nye fitnesskoncern vil have knap 500.000 medlemmer, 181 centre og en omsætning på over 2,5 mia. kr. og bliver dermed Nordens største fitnessleverandør med styrken til yderligere at investere i udviklingen af tilbud til alle segmenter.

Den nye koncern planlægger at bruge sin styrkede platform til at lancere nye former for træningscentre samt nye applikationer og træningstilbud. Nuværende og nye medlemmer vil ifølge direktøren for TryghedsGruppens fitnessaktiviteter få en endnu bedre oplevelse, når de besøger deres træningscentre:

- Fitnessmarkedet er i stigende forandring med øgede kundekrav, nye teknologier og nye træningsformer. Medlemmerne vil kunne mærke, at vi med sammenlægningen har fået flere ressourcer og kompetencer til at være på forkant, uanset om medlemmerne efterspørger gruppetræning, personlig træning eller app-styret træning, fortæller Olav Thorstad, der er adm. direktør for TryghedsGruppens Health & Fitness Nordic (HFN).

Adm. direktør for Elixia, Ståle Angel, uddyber:
- Selskaberne komplementerer hinanden godt geografisk i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Samtidig kan vi lære meget af hinanden. Den nye koncern har styrken til at sikre en endnu bedre oplevelse for vores kunder.

TryghedsGruppen har i dag gennem HFN de fire brands SATS, Fresh Fitness, SAFE og Metropolis, mens Altors fitnessaktiviteter er samlet under brandet Elixia. Den nye koncern bibeholder de nuværende brands i et holdingselskab benævnt Health & Fitness Nordic med et delt ejerskab, hvor TryghedsGruppen har en ejerandel på 49 pct. og Altors Fund III og Elixias aktionærer har 51 pct.

TryghedsGruppen bliver delejer af stor fitnesskoncern

TryghedsGruppen har valgt at lægge HFN, der er moderselskab for SATS og Fresh Fitness, sammen med Elixia ejet af kapitalfonden Altor. Sammenlægningen er et led i TryghedsGruppens nye investeringsstrategi, hvor målet er at blive delejer af større likviditetsskabende selskaber.

- Vi er tilfredse med at kunne tage et stort skridt i implementeringen af vores strategi samtidig med, at vi skaber en fitnesskoncern med ressourcer og kompetencer til at kunne være på forkant med kundernes ønsker og behov i et hastigt udviklende marked. Samtidigt bekræfter transaktionen værdien af vores investeringer i fitnessmarkedet, fortæller Jørn Wendel Andersen, der er adm. direktør i TryghedsGruppen.

- Ved at bevare alle brands og ved fortsat at investere i nye centre, vil vi yderligere styrke den vækst og innovation, der er i de to nuværende selskaber, uddyber Reynir Indahl, partner i Altor Equity Partners og bestyrelsesformand i Elixia.

Fitness-sammenlægningen er den fjerde virksomhedshandel TryghedsGruppen har været involveret i siden strategiskiftet i 2012. Som et led i den nye strategi har selskabet solgt Sahva, Kærkommen og PreviaSundhed. Der arbejdes parallelt på at foretage nye investeringer i større, likviditetsskabende selskaber i Danmark og Skandinavien.

Sammenlægningen afventer almindelige closing-betingelser, herunder konkurrencemyndighedernes godkendelse.

Fakta om TryghedsGruppen:
  • TryghedsGruppen har majoritetsejerskab i forsikringskoncernen Tryg, direkte investeringer i virksomheder samt kapitalforvaltning
  • TryghedsGruppen forvalter en formue, der ultimo 2012 udgjorde ca. 30 mia. kr.
  • En del af TryghedsGruppens overskud bruges til almennyttige formål gennem TrygFonden, der i 2012 uddelte 547 mio. kr.
  • TryghedsGruppen smba er en medlemsbaseret virksomhed med mere end 1 million medlemmer, der er forsikringstagere i Tryg og Nordea Liv & Pension.

Fakta om Altor

●  Altor Equity Partners fungerer som investeringsrådgiver for Altor fondene. Siden starten har Altor fondene investeret i næsten 40 virksomheder med kapitaltilsagn på 3,8 mia. euro. Investeringerne er foretaget i nordiske mid-cap selskaber med fokus på værdiskabelse gennem vækstinitiativer og driftsmæssige forbedringer. Blandt investeringerne er Lindorff, Ferrosan Medical Devices, Euro Cater, Carnegie, Papyrus, Haarslev Industries, Qmatic, Wrist, Byggmax, Ålö, Sonion, Elixia og CTEK.

Yderligere oplysninger:

Jørn Wendel Andersen, adm. direktør, TryghedsGruppen smba, telefon: 45 26 08 26 

Reynir Indahl, partner i Altor Equity Partners, telefon: +47 90 69 11 13