TryghedsGruppen: Tilfredsstillende resultat for 1. kvartal

Regnskabet for 1. kvartal 2013 viser et tilfredsstillende resultat på 702 mio. kroner før uddelinger fra TrygFonden.

TryghedsGruppen smba’s resultat før uddelinger fra TrygFonden viser et overskud på samlet 702 mio. kroner, hvilket er en smule lavere end i 1. kvartal 2012, hvor resultatet på 840 mio. kroner i endnu højere grad var begunstiget af stigningerne på såvel aktie- som obligationskurser.

Det gode resultat for 2013 kan både tilskrives et solidt resultat af TryghedsGruppens ejerandel på 60 % i forsikringskoncernen Tryg A/S samt et pænt afkast på selskabets kapitalforvaltning.

Den administrerende direktør er tilfreds med årets første kvartalsregnskab:

- Vi er godt tilfredse med kvartalsregnskabet. Det er gået bedre, end vi turde håbe på ved årets start. Både gruppens forsikringsaktiviteter samt kapitalforvaltning har klaret sig bedre end ventet, og resultatet for gruppens direkte investeringer i sundhedsskabende virksomheder er uændret på niveau med sidste år, udtaler Jørn Wendel Andersen, adm. direktør for TryghedsGruppen.

Stor aktivitet i TrygFonden

Målet med TryghedsGruppens arbejde er at sikre forsikringskoncernen Tryg et solidt kapitalgrundlag og TrygFonden et stabilt uddelingsniveau. Det gode resultat i 1. kvartal bidrager netop til dette.

I 1. kvartal af 2013 har TryghedsGruppen uddelt cirka 150 mio. kroner via TrygFonden. Midlerne er anvendt til en række donationer og partnerskaber indenfor sikkerhed, sundhed og trivsel. Derudover er der anvendt midler til udviklingen af nye redningsstiger, der skal forebygge drukneulykker i danske havne, uddannelse af livreddere, forebyggelse af indbrud samt forskning og analyser inden for bl.a. trivsel og trafiksikkerhed.

Derudover har TrygFonden afsat 40 mio. kroner til forskningsprojekter, som skal undersøge, hvilke indsatser der mest effektfuldt kan forbedre børn og unges trivsel i Danmark.

Yderligere oplysninger:
Jørn Wendel Andersen, adm. direktør, TryghedsGruppen smba, Telefon: 45 26 08 26