Valget er i gang

Valget til TryghedsGruppens repræsentantskab sat i gang i Region Midtjylland.

Fra i dag tirsdag den 22. januar og frem til den 5. februar 2013 har TryghedsGruppens ca. 285.000 medlemmer i Region Midtjylland mulighed for at stemme ved valget til TryghedsGruppens repræsentantskab.

TryghedsGruppens medlemmer i regionen skal vælge 16 medlemmer til TryghedsGruppens repræsentantskab for en femårig periode. I alt stiller 30 kandidater fra regionen op til valget.

Repræsentantskabet er det øverste organ i TryghedsGruppen. Repræsentantskabet er en vigtig del af medlemsdemokratiet i TryghedsGruppen og har bl.a. som opgave at udstikke rammerne for selskabets arbejde, vælge bestyrelsen og godkende årsrapporter. TryghedsGruppens repræsentantskab består af i alt 70 medlemsvalgte repræsentanter.

Region Midtjyllands kandidater til repræsentantskabsvalget 2013:

Henrik Ahlefeldt-Laurvig, Horsens 
Ole Bjerg, Holstebro 
Torben Busk, Horsens 
Johannes Elbæk, Ikast 
Tom Slot Engsted, Aarhus 
Niels Kristian Fruergaard, Viborg 
Ida Götke, Skive 
Torben Hansen, Randers 
Lene Havtorn, Viborg 
Holger Helle, Silkeborg 
Henrik Herold, Randers 
Finn Ebbe Jakobsen, Ringkøbing 
Benny Jensen, Silkeborg 
Jens Winther Jensen, Aarhus 
Lisbeth Holsteen Jessen, Højbjerg 
Kurt H. Jørgensen, Herning 
Hans Jørgen Krabbenhøft, Højbjerg 
Marianne Kristensen, Sorring 
Lars Bo Langsted, Højbjerg 
Jørn E. E. Nielsen, Ringkøbing 
Niels Nielsen, Skive 
Flemming Rasmussen, Aarhus 
Palle Skjødt, Glesborg 
Carl Erik Skovgaard Sørensen, Risskov 
Jens Bjerg Sørensen, Højbjerg 
Keld Thomsen, Fårup 
Susanne Vangsgård, Risskov 
Claus Wistoft, Kolind 
Benedikte Lohfert Würtz, Aulum 
Fatma Øktem, Tilst

Alle stemmeberettigede medlemmer modtager i disse dage et valgbrev fra TryghedsGruppen, som indeholder en stemmeseddel og en valgavis, hvor man kan læse mere om valget, kandidaterne samt selskabet og repræsentantskabets arbejde.

Yderligere oplysninger 

Unna M. Balle, kommunikationschef 
TryghedsGruppen smba, M: 30 56 34 38