Første halvår 2015: TryghedsGruppen opdelt - bonus og tryghed sikret

Kontakt mig

Har du spørgsmål til TryghedsGruppens kommunikationschef?

Michael Carlsen 29 49 46 85

Vores medlemsvalgte repræsentantskab besluttede at opdele TryghedsGruppen samt sikre medlemmerne mulighed for bonus. TryghedsGruppen fortsatte med pæne økonomiske resultater, og TrygFonden lancerede helt nye tryghedsskabende aktiviteter.

Første halvår af 2015 var en milepæl i TryghedsGruppens historie. Det medlemsvalgte repræsentantskab traf beslutning om at opdele TryghedsGruppen i to selvstændige enheder; medlemmerne fra Tryg forbliver medlemmer af TryghedsGruppen, mens medlemmerne fra Nordea Liv & Pension har fået deres egen forening. Beslutningen medførte også, at medlemmerne nu har mulighed for at få bonus. Myndighederne godkendte beslutningen endeligt den 6. august, og dermed er TryghedsGruppen gået ind i en ny æra. Endvidere med Søren Kristiansen som ny administrerende direktør.

Jørgen Huno Rasmussen, bestyrelsesformand i TryghedsGruppen, ser tilbage på halvåret med glæde:

Det har været et intenst, krævende og historisk halvt år for repræsentantskab og bestyrelse. Med repræsentanternes beslutning og myndighedernes efterfølgende godkendelse står TryghedsGruppen godt rustet til de kommende års opgaver på såvel det almennyttige, demokratiske og økonomiske område. Jeg glæder mig særligt over, at risikoen for en evt. opløsning af TryghedsGruppen, udlodning af den historiske formue og dermed ophør af TrygFondens almennyttige aktiviteter i praksis er elimineret," siger han.

Repræsentantskabets beslutning sikrede således muligheden for, at TryghedsGruppens almennyttige og tryghedsskabende aktiviteter for alle i Danmark kan fortsætte på et højt og stabilt niveau gennem TrygFonden. Dermed fortsætter de mange aktiviteter inden for områderne sundhed, sikkerhed og trivsel, mens helt nye initiativer også ser dagens lys.

Børn, sejlere og scholarships

I halvåret indgik TrygFonden og Dansk Skoleidræt bl.a. et femårigt samarbejde om programmet ”Sunde Børn Bevæger Skolen”, der skal få flere børn og unge i Danmark til at bevæge sig mere og grundlægge sunde vaner tidligt i livet.  
TrygFonden indgik også et nyt treårigt samarbejde med Søsportens Sikkerhedsråd om at styrke sikkerheden til søs. Målet er at reducere antallet af drukneulykker blandt fritidsfiskere og lystsejlere ved at skabe en kulturændring bl.a. omkring brug af redningsvest.

For første gang offentliggjorde Den Sociale Kapitalfond og TrygFonden en statusrapport, om hvordan danske virksomheder kan forene en større social indsats med forretningsmæssig succes gennem udviklingen af sociale vækstvirksomheder. Den Sociale Kapitalfond har mellem 2011 og 2014 analyseret over 450 virksomheder og iværksætterprojekter og udvalgt i alt 27 sociale virksomheder til sine udviklingsprogrammer og investeringer.

De første modtagere af Oxford-TrygFonden Scholarship blev også udvalgt. Det blev i år tildelt tre danske studerende, som påbegynder deres studier på University of Oxford i efteråret.

Fortsat positiv økonomisk udvikling

Det er det medlemsvalgte repræsentantskab i TryghedsGruppen, der godkender strategier og bevillinger til TrygFonden hvert år. Dermed sikrer TryghedsGruppens økonomiske resultater TrygFondens almennyttige uddelinger.

Første halvår 2015 giver et økonomisk resultat før uddelinger på 1.701 mio. DKK, hvilket er godt 100 mio. DKK bedre end sidste år. Isoleret for andet kvartal fik TryghedsGruppen et underskud på 78 mio. DKK før uddelinger.

Søren Kristiansen, administrerende direktør i TryghedsGruppen, er tilfreds med det økonomiske resultat.

Vi har i en længere periode været i stabil fremgang i indtjeningen, og den tendens følger vi også her i første halvår af 2015. Samlet viser resultatet, at vi stadig - på trods af udfordringer på kapitalmarkederne - leverer et solidt resultat på alle vores aktivitetsområder. Dermed kan vi glæde os over, at vi fortsat skaber de bedste rammer for TrygFonden og for vores ejerskab af Tryg,” siger han.

For halvåret er afkastet på kapitalforvaltningen på 469 mio. DKK, svarende til 4,3 procent. Inklusive finansielle nettoposter på 84 mio. DKK udgør det samlede afkast for halvåret 553 mio. DKK. Frygt for Grækenlands mulige exit af Eurozonen og et kraftigt fald i kinesiske aktier reducerede investeringsafkastet i andet kvartal.

Tryg opnåede i første halvår et resultat på 1.062 mio. DKK. På vej mod at blive verdens bedste forsikringsselskab har kunderne i Tryg i perioden bl.a. fået adgang til en ny hotline omkring spørgsmål om deres bolig og yderligere muligheder for service online.

Læs mere om TryghedsGruppen