550 mio. kr. til TrygFonden og opbakning til bonus

Kontakt mig

Har du spørgsmål til TryghedsGruppens kommunikationschef?

Michael Carlsen 29 49 46 85

TrygFonden får i 2016 igen 550 mio. kr. til at skabe tryghed for danskerne. Det har repræsentantskabet i TryghedsGruppen besluttet i dag. Medlemmerne kan fortsat se frem til bonus i 2016, ligesom repræsentantskabet drøftede rammerne for TryghedsGruppens ledelsesforhold.

TrygFonden får for femte år i træk 550 mio. kr. til at skabe tryghed for danskerne. Det besluttede det medlemsvalgte repræsentantskab i TryghedsGruppen på dagens repræsentantskabsmøde. Samtidig godkendte det TrygFondens strategi og fokusområder.

Repræsentantskabet besluttede at opprioritere fokusområdet Forebyg brand. Der vil derfor blive afsat flere midler til området, ligesom TrygFonden vil indtage en mere aktiv rolle i forebyggelsen af brand i Danmark. 

Det vil bl.a. ske gennem udvikling af bedre viden om brandårsager og konkrete indsatser som uddeling af røgalarmer, TV-kampagner og oplysningsindsatser. Det langsigtede mål er at bidrage til, at færre dør eller kommer alvorligt til skade i brandulykker i private hjem.  

Solidt resultat efter 3. kvartal og mulighed for bonus i 2016

TryghedsGruppen kom ud af 3. kvartal med et resultat for årets første 9 måneder på 1.254 mio. kr., og de økonomiske resultater giver således et godt grundlag for at udbetale bonus til TryghedsGruppens medlemmer i foråret 2016. 

Repræsentantskabet bekræftede i forlængelse heraf på dagens møde deres intention om at udbetale bonus til medlemmerne i 2016. Ved samme lejlighed besluttede repræsentantskabet, at der i forbindelse med udbetalingen fastsættes en minimumsgrænse på 75 kr. grundet de administrative omkostninger ved at udbetale relativt små beløb. 

Den endelige beslutning om at udbetale bonus til medlemmerne i 2016 skal repræsentanterne træffe på forårsmødet den 14. marts 2016.

Jørgen Huno Rasmussen, bestyrelsesformand i TryghedsGruppen, glæder sig over, at TrygFonden fortsat kan styrke trygheden for danskerne, og at medlemmerne kan se frem til bonus i 2016.

Vi viser nu styrken ved den historiske beslutning, repræsentanterne traf tidligere på året. Vi holder det høje niveau for det tryghedsskabende arbejde i Danmark. Og vores medlemmer kan se frem til en bonus næste år,” siger Jørgen Huno Rasmussen.

Moderniserede rammer for TryghedsGruppens ledelse

I forlængelse af TryghedsGruppens nye struktur nedsatte bestyrelsen i maj en arbejdsgruppe, der fik til opgave at se på en modernisering af rammerne for TryghedsGruppens ledelse. Det gælder bl.a. selskabets vedtægter og forretningsorden, herunder honorering, valg, aldersbegrænsning, åbenhed og transparens samt andre ledelsesmæssige og organisatoriske spørgsmål, som arbejdsgruppen finder relevante. 

På dagens møde fremlagde arbejdsgruppen første del af sin afrapportering med fokus på honorering, valgmetoder og aldersbegrænsning. 

Repræsentantskabet havde en konstruktiv drøftelse og besluttede at fortsætte drøftelserne ved førstkommende lejlighed med henblik på at træffe konkrete beslutninger.

Jens Bigum, formand for arbejdsgruppen og formand for repræsentantskabet siger:

Vi ser frem til at fortsætte drøftelserne i repræsentantskabet. Vi arbejder vi-dere i arbejdsgruppen med blandt andet temaer som åbenhed og transparens og forventer, at vi kommer med yderligere anbefalinger til foråret,” siger han.

Læs mere om TryghedsGruppen