Invitation til pressemøde

Kontakt mig

Har du spørgsmål til TryghedsGruppens kommunikationschef?

Michael Carlsen 29 49 46 85

Pressen inviteres hermed til telefonisk pressemøde i umiddelbar forlængelse af TryghedsGruppens repræsentantskabsmøde den 23. oktober 2015.

Pressemødet finder sted på telefon kl. 13.40-13.55, og du kan deltage ved at ringe til mødetelefonen. Husk at tilmelde dig. 

Repræsentanterne skal på mødet foretage den årlige gennemgang af TrygFondens strategi og fokusområder. De skal også fastsætte den beløbsmæssige ramme for TrygFondens aktiviteter for 2016.

På et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 6. august 2015 blev opdelingen af TryghedsGruppen i to enheder en realitet; én for medlemmerne, der er kunder i Tryg (”TryghedsGruppen”) og én for medlemmerne, der er kunder i Nordea Liv & Pension (”Foreningen NLP”). Samtidig har medlemmerne fremover fået mulighed for at modtage en bonus. Den konkrete beslutning om bonus til medlemmerne i TryghedsGruppen vil ske på repræsentantskabets forårsmøde i 2016.

I forlængelse af TryghedsGruppens nye struktur nedsatte bestyrelsen i maj en arbejdsgruppe, der fik til opgave at kigge på en modernisering af rammerne for TryghedsGruppens ledelse. Det gælder bl.a. eventuel opdatering af vedtægter og forretningsorden. Det gælder også honorering, valgcyklus, aldersbegrænsning, åbenhed og transparens og andre ledelsesmæssige eller organisatoriske spørgsmål, som arbejdsgruppen finder relevante. Arbejdsgruppen kommer på mødet den 23. oktober med første del af deres afrapportering vedrørende honorering, personvalg og aldersbegrænsning.

Du har mulighed for at stille spørgsmål til Jørgen Huno Rasmussen, formand for bestyrelsen, Jens Bigum, formand for repræsentantskabet og arbejdsgruppen, Søren Kristiansen, adm. direktør i TryghedsGruppen og Gurli Martinussen, direktør for TrygFonden.

Tilmelding skal ske til Marianne Thomas, 24 83 26 63, mt@tryghedsgruppen.dk eller Lasse Moldrup på ldm@tryghedsgruppen.dk. Du får nummeret til mødetelefonen, når du tilmelder dig.

Læs mere om TryghedsGruppen