TrygFondens aktiviteter øges til 600 mio. kr. årligt

Kontakt mig

Har du spørgsmål til TryghedsGruppens kommunikationsdirektør?

Michael Carlsen 29 49 46 85

TryghedsGruppens 70 medlemsvalgte repræsentanter besluttede i dag at øge bevillingen til TrygFondens aktiviteter til samlet 600 mio. kr. i 2017.

TryghedsGruppen har de seneste år oplevet en solid økonomisk fremgang. Siden 2010 har TryghedsGruppen haft en gennemsnitlig forrentning af formuen på 12 procent om året. De gode økonomiske resultater har gjort det muligt for repræsentantskabet at etablere en medlemsbonus i 2016 og nu samtidigt at kunne øge TrygFondens almennyttige aktiviteter fra 550 mio. kr. til 600 mio. kr. årligt.
Vi har styrken til både en medlemsbonus, som vi fik etableret sidste år, og nu endnu flere aktiviteter i TrygFonden
Vi mærker dagligt et stort behov for tryghedsskabende aktiviteter i Danmark og er derfor utroligt glade for at kunne øge bevillingen til TrygFonden. TryghedsGruppen har skabt gode økonomiske resultater de seneste år – og alt peger på, at det vil fortsætte i årene fremover. Dermed har vi styrken til både en medlemsbonus, som vi fik etableret sidste år, og nu endnu flere aktiviteter i TrygFonden,” siger Jørgen Huno Rasmussen, formand for TryghedsGruppens bestyrelse.

TrygFondens aktiviteter blev etableret i 1998, og TrygFonden har siden støttet og drevet tryghedsskabende aktiviteter landet over som fx udbredelsen af hjertestartere, kystlivredning på de danske strande og etablering af Den Sociale Kapitalfond, der investerer i sociale virksomheder og iværksættere, som skaber jobs til udsatte mennesker.

 

Repræsentantskabet besluttede i øvrigt justeringer til TrygFondens målsætninger på udvalgte områder. Det gælder området ”Forebyg brand”, hvor indsatsen udvides til at omfatte andet end private hjem, ”En plads i fællesskabet” udvides til ikke alene at omfatte sårbare mennesker, men generelt fremmer at flere styrker deres muligheder for at indgå i positive fællesskaber, uanset alder og særlige udfordringer, samt ”Patienten først”, hvor fokus ændres fra nedbringelse af dødsfald og skader til et trygt møde med sundhedsvæsenet, hvor patienter og pårørende i højere grad inddrages.

Repræsentanterne drøftede også