TryghedsGruppen vil indføre uafhængigt formandskab

Kontakt mig

Har du spørgsmål til TryghedsGruppens kommunikationsdirektør?

Michael Carlsen 29 49 46 85

TryghedsGruppens bestyrelse fik i dag repræsentantskabets opbakning til at adskille formandskaberne, så formanden for TryghedsGruppens bestyrelse ikke automatisk er formand for Tryg. TryghedsGruppen fastholder retten til at udpege fire bestyrelsesmedlemmer af Trygs bestyrelse.

Som hovedejer af Tryg vil TryghedsGruppen fremover fortsat udpege fire bestyrelsesmedlemmer til Trygs bestyrelse, der herefter konstituerer sig selv blandt de 8 bestyrelsesmedlemmer. Dermed vil formandsposten i Tryg ikke længere automatisk blive besat af formanden for TryghedsGruppen.

TryghedsGruppen vil fortsat udpege fire bestyrelsesmedlemmer til Trygs bestyrelse

Gennem de senere år er kravene til de to formandsposter blevet stadig større og stadig mere forskellige bl.a. i takt med den stigende regulering af forsikringsbranchen. Derfor er tiden nu kommet til at adskille de to formandsposter,” siger Jørgen Huno Rasmussen, formand for både TryghedsGruppen og Tryg.

Han forklarer, at formandskabet i TryghedsGruppen skal sikre langsigtet fokus og aktivt ejerskab af Tryg og herudover favne TrygFonden og håndteringen af et medlemsbaseret selskab med over 1 mio. medlemmer. Formandskabet i Tryg skal derimod primært have fokus på udvikling af forsikringsselskabet og den kommercielle drift af selskabet.
En adskillelse af de to poster vil styrke begge parter og er i øvrigt helt i tråd med anbefalingerne for god selskabsledelse
En adskillelse af de to poster vil styrke begge parter og er i øvrigt helt i tråd med anbefalingerne for god selskabsledelse og TryghedsGruppens ønske om transparens,” siger Jørgen Huno Rasmussen.

TryghedsGruppens repræsentation i Trygs bestyrelse er reguleret i Trygs vedtægter, og ændringer kan derfor først gennemføres på generalforsamlingen i Tryg i marts 2017.

Repræsentanterne drøftede også