TryghedsGruppen vil tættere på medlemmerne

Kontakt mig

Har du spørgsmål til TryghedsGruppens kommunikationsdirektør?

Michael Carlsen 29 49 46 85

TryghedsGruppens repræsentantskab har vedtaget en ny strategi, der skal styrke kendskabet til medlemskabet, mulighederne for indflydelse samt de aktiviteter, medlemmerne står bag.

I forlængelse af beslutningen om en opdeling af TryghedsGruppen og senest udbetaling af medlemsbonus har repræsentantskabet vedtaget en medlemsstrategi.
TryghedsGruppens 1 million medlemmer er et stort aktiv, som vi ønsker at knytte tættere til os

TryghedsGruppen er et af Danmarks største medlemsbaserede selskaber. Med 1 million medlemmer er det et stort aktiv, som vi ønsker at knytte tættere til os. Herudover er det afgørende, at de kender deres rettigheder og de fordele, der knytter sig til medlemskabet,” siger Jørgen Huno Rasmussen, formand for TryghedsGruppen. 

Medlemsstrategien skal først og fremmest øge kendskabet til, at når du er kunde i Tryg, er du medlem af TryghedsGruppen, der står bag TrygFonden. Her vil der blive iværksat flere tiltag, der giver indblik i medlemskabet – bl.a. i forbindelse med valgene til repræsentantskabet, på borgermøder rundt i landet, i forbindelse med udbetaling af medlemsbonus og ved kampagner, der oplyser om sammenhængen mellem Tryg, TryghedsGruppen og TrygFonden.

Medlemsstrategien har endvidere fokus på repræsentanternes roller og ansvar. Derfor bliver aktiviteter i de regionale råd også et væsentligt omdrejningspunkt for medlemsstrategien, og i samme forbindelse bliver TrygFondens bevillingsudvalg udvidet med tre medlemmer af repræsentantskabet, som vælges for en toårig periode.

Repræsentanterne drøftede også