TryghedsGruppen opnåede resultat på 544 mio. kr. i første kvartal 2016

Kontakt mig

Har du spørgsmål til TryghedsGruppens kommunikationsdirektør?

Michael Carlsen 29 49 46 85

Med et lovende resultat på 544 mio. kr. for de første tre måneder i 2016 forventer TryghedsGruppen også at udbetale medlemsbonus i 2017.

TryghedsGruppen sluttede første kvartal med et resultat på godt ½ milliard kr. Resultatet er bl.a. påvirket af et positivt udbytte fra Tryg på 593 mio. kr. og et mindre tab på 38 mio. kr. på kapitalforvaltningen. Med bedringen på finansmarkederne er tabet på kapitalforvaltningen allerede udlignet dags dato. 

Finansmarkederne har allerede rettet sig i forhold til kvartalets afslutning. Herudover ser vi som majoritetsaktionær gode resultater fra Tryg, og også vores direkte investeringer er inde i en stabil udvikling. Vi tror derfor på, at vi kan fortsætte de positive takter fra de foregående år, så vi også kan udbetale medlemsbonus i 2017,” siger TryghedsGruppens adm. direktør Søren Kristiansen og tilføjer, at endelig beslutning herom først træffes af repræsentantskabet på basis af årsregnskabet for 2016.
Vi tror på, at vi kan fortsætte de positive takter fra de foregående år, så vi også kan udbetale medlemsbonus i 2017
I sammenligning med første kvartal 2015 skal det bemærkes, at første kvartal 2015 var præget af et ekstraordinært højt resultat i kapitalforvaltningen på 807 mio. kr. samt et helårligt udbytte fra Tryg, der i dag er ændret til halvårlige udbytter.

TryghedsGruppen har udover hovedejerskabet af Tryg direkte investeringer i Falck Holding, Falck Healthcare og Health & Fitness Nordic.

TryghedsGruppen fik et resultat på 1,9 mia. kr. i 2015 og har siden 2010 opnået en forrentning af formuen på 12 pct. om året.

  

*1 Tallene er ikke direkte sammenlignelige, da Tryg i 2016 er overgået til halvårligt udbytte frem for helårligt udbytte i 2015.

TryghedsGruppen er hovedejer af forsikringsselskabet Tryg og står bag TrygFonden. Vi skaber værdi og tryghed gennem langsigtede investeringer og almennyttige uddelinger.

Tryghed og bonus til danskerne i årets første kvartal

Optagelsesprøver for nye livreddere, en række borgermøder om radikalisering og en stor kampagne, der skal tackle mange danskeres alkoholproblem. TrygFonden iværksatte en masse almennyttige projekter i det første kvartal af 2016. Og der var også plads til bonus til TryghedsGruppens medlemmer.

Læs om bonus og TrygFondens projekter i årets første kvartal