TryghedsGruppen opnår resultat på 1,6 mia. kr. i første halvår af 2017

Kontakt mig

Har du spørgsmål til TryghedsGruppens kommunikationsdirektør?

Michael Carlsen 29 49 46 85

Et ekstraordinært udbytte fra Tryg og et solidt investeringsresultat har givet TryghedsGruppen et samlet resultat for første halvår af 2017 på 1,6 mia. kr. (1,3 mia. kr. efter uddelinger til TrygFonden).

Et ekstraordinært udbytte fra Tryg på 600 mio. kr. har givet TryghedsGruppen et forbedret resultat for årets første seks måneder sammenlignet med 2016. Herudover er der også fremgang på de andre finansielle poster. 

TryghedsGruppens likvide investeringer gav et samlet afkast på 3,3 pct. svarende til 192 mio. kr., og særligt investeringer i kapital- og kreditfonde samt ejendomme bidrager positivt til resultatet. 

TryghedsGruppens samlede resultat er 689 mio. kr. bedre end i første halvår af 2016. 

Jeg er glad for, at Trygs solide drift har givet anledning til et flot udbytte samtidig med, at særligt vores kapitalforvaltning også bidrager til det positive resultat. Vi forventer at fortsætte de gode takter i andet halvår af 2017,” siger Søren Kristiansen, adm. direktør i TryghedsGruppen.

Sådan hænger vores økonomi sammen

Som medlem af TryghedsGruppen kan du få udbetalt bonus. Samtidig uddeler TrygFonden hvert år over en halv mia. kr. til tryghedsskabende initiativer. Men hvor kommer pengene egentlig fra?

Få forklaringen her