TryghedsGruppens resultat skaber grundlag for ny bonusudbetaling på 750 mio. kr.

Kontakt mig

Har du spørgsmål til TryghedsGruppens kommunikationsdirektør?

Michael Carlsen 29 49 46 85

Med et årsresultat på 1.785 mio. kr. (1.3 mia. kr. efter TrygFondens uddelinger) indstiller TryghedsGruppens bestyrelse igen i år at udbetale bonus til medlemmerne. Aktiviteterne i TrygFonden er desuden løftet fra 550 mio. kr. til 600 mio. kr. i 2017.

TryghedsGruppen har leveret en gennemsnitlig forrentning af formuen på 11 pct. fra 2011 til 2016. De stabile økonomiske resultater har gjort det muligt både at indføre en bonusordning til de 1 mio. medlemmer og øge TrygFondens aktiviteter. 

”En god og stabil økonomi er hele grundlaget for vores mange aktiviteter i både TryghedsGruppen og TrygFonden. De stærke økonomiske resultater gør, at vi igen kan udbetale medlemsbonus i et år, hvor vi tillige styrker TrygFondens aktiviteter til i alt 600 mio. kr.,” siger Søren Kristiansen, adm. direktør for TryghedsGruppen.

Bestyrelsen indstiller en bonus på 8 pct. af det, medlemmerne betalte i præmie for deres forsikringer i Tryg i 2016. Det er samme bonusniveau som i 2016. Her fik 860.000 medlemmer udbetalt 696 mio. kr. i bonus fra TryghedsGruppen. 

Det er TryghedsGruppens repræsentantskab, der hvert år i marts, endeligt beslutter bonussen. 

TryghedsGruppens formue udgør 31 mia. kr. og er ud over ejerskabet af Tryg, investeret i virksomhederne Health & Fitness Nordic, Falck og Falck Healthcare samt i mere likvide papirer. 

Årets resultat blev opnået gennem udbytter samt avance ved aktietilbagekøb fra Tryg på i alt 1.461 mio. kr., et investeringsafkast på 5,9 pct. på de finansielle markeder samt 33 mio. kr. i udbytter og renter fra de direkte investeringer. 

De direkte investeringer leverede i 2016 dermed et afkast på 8 pct., når værdistigningerne på selskaberne grundet øget lønsomhed og reduceret gæld er indregnet. 

I kapitalforvaltningen skyldes det solide resultat både pæne afkast på børsnoterede aktier og obligationer samt investeringer i kapital- og ejendomsfonde. I 2016 øgede TryghedsGruppen tilsagnet til kapital- og ejendomsfonde med 500 mio. kr. og indskød yderligere 196 mio. kr. i ejendomsselskabet Dades, som TryghedsGruppen sammen med Novo A/S ejer over 50 pct. af. 

Omkostninger og skat beløb sig i 2016 til i alt 119 mio. kr. 

TryghedsGruppens årsresultat, der skal godkendes af repræsentantskabet på repræsentantskabsmødet den 6. marts, kan læses her.

Læs mere om TryghedsGruppen