Hver fjerde dansker får nu bonus

Op til 925 mio. kr. bliver i 2019 udbetalt i bonus til TryghedsGruppens medlemmer. Det besluttede TryghedsGruppens 70 repræsentanter i dag. TryghedsGruppen har siden 2015 udbetalt samlet 3 mia. kr. i medlemsbonus.

Årets bonusbeløb, der er det højeste til dato, udbetales til kunderne i Tryg – og for første gang forventes også Alkas kunder at indgå i TryghedsGruppens medlemsbonus. Det skyldes Trygs køb af Alka, hvor fusionen dog endnu afventer den formelle godkendelse hos myndighederne, inden medlemskabet af TryghedsGruppen er en realitet. 

Bonusbeløbet bliver for fjerde år i træk 8 pct. af medlemmernes forsikringspræmier. 

”Vores gode økonomi har givet os mulighed for igen i år at styrke relationen til vores medlemmer igennem en kontant bonus. Og denne gang til flere medlemmer end nogensinde før, da vi forventer at byde 370.000 Alka-kunder velkommen til fællesskabet med en medlemsbonus allerede i 2019,” siger Jens Bigum, formand for TryghedsGruppens repræsentantskab. 

TryghedsGruppen vil med Alka runde godt 1,3 mio. medlemmer. Det svarer til ca. hver fjerde dansker.

”Som kunde i Tryg – og nu også i Alka – har du mere end en forsikring. Med dit medlemskab kan du også få udbetalt bonus, og du er samtidig med til at stå bag TrygFondens almennyttige arbejde, der hvert år støtter hundredvis af tryghedsskabende projekter over hele landet,” siger Jens Bigum.

Samtidig med beslutningen om medlemsbonus opretholdes bevillingen på 600 mio. kr. til TrygFondens almennyttige arbejde med bl.a. hjertestartere, livreddertårne og en massiv indsats mod indbrud.

Hver 4. dansker får bonus

TryghedsGruppen udbetaler igen bonus til sine over 1 mio. medlemmer. Bonusbeløbet bliver for fjerde år i træk 8 pct. af medlemmernes forsikringspræmier.

Læs mere om vores medlemsbonus