TryghedsGruppen skaber overskud på 924 mio. DKK for 1. halvår 2019

TryghedsGruppen har i de første seks måneder af 2019 opnået et resultat på 924 mio. DKK (638 mio. DKK efter uddelinger via TrygFonden). Særligt udbytte fra hovedejerskabet af Tryg og investeringsafkastet bidrager positivt.

Et flot afkast på kapitalforvaltningen på 411 mio. DKK og et udbytte fra Tryg på 607 mio. DKK bevirker, at TryghedsGruppen kommer ud med et solidt resultat på 1.halvår af 2019. 

TryghedsGruppen skabte i 1. halvår 2019 et samlet resultat på 924 mio. mod 1.313 mio. DKK i 2018. Sidste års resultat var særligt højt pga. et ekstraordinært udbytte fra Tryg på 600 mio. DKK.

Det er bl.a. TryghedsGruppens investeringer i aktier, der med et afkast på 12,6 pct. (223 mio. DKK) bidrager til det solide resultat. Samlet skabte kapitalforvaltningen et afkast på 4,3 pct., hvilket svarer til 411 mio. DKK. Sammenlignet med 1. halvår 2018 er der desuden fremgang i TryghedsGruppens direkte investeringer herunder SATS Group og Falck. 

Opgjort til markedsværdi er TryghedsGruppens formue steget med 9 mia. DKK i 1. halvår til samlet 47 mia. DKK.

”Jeg er meget tilfreds med, at vi, efter de finansielle markeder oplevede en svær afslutning på 2018, igen ser et flot resultat fra kapitalforvaltningen. Kombineret med udbytte fra vores hovedejerskab af Tryg giver det et stærkt grundlag for vores arbejde med at skabe mere tryghed i Danmark,” siger Ulrik Andersson, økonomidirektør i TryghedsGruppen.

TrygFonden uddelte i 1. halvår 286 mio. DKK til en lang række tryghedsskabende aktiviteter i Danmark. Der er i alt afsat 600 mio. DKK til det tryghedsskabende arbejde i 2019.