TrygFonden - en del af Tryg-familien

Med bevillinger fra TryghedsGruppen skaber TrygFonden bedre sikkerhed, sundhed og trivsel.

TrygFonden er en selvstændig, almennyttig enhed, der hvert år modtager en bevilling fra TryghedsGruppen til at skabe mere tryghed i Danmark. Det er TryghedsGruppens 70 medlemsvalgte repræsentanter, der godkender bevillingen til TrygFonden, der bruger midlerne med det mål, at alle i Danmark skal kunne tage ansvar for egen og andres tryghed. 

TrygFonden støtter hvert år mere end 700 projekter – heriblandt TrygFonden Kystlivredning og TrygFonden Hjertestarter.

TrygFonden har sit eget sekretariat, der behandler og indstiller de bedste ansøgninger inden for områderne sikkerhed, sundhed og trivsel. Men også TryghedsGruppens medlemmer har indflydelse på, hvilke projekter der opnår støtte. Det er medlemmerne, der vælger de repræsentanter, der både på landsdækkende og regionalt plan er med til at beslutte hvilke projekter, der skal doneres midler til.

Læs mere om Tryg-familien