TryghedsGruppen - en del af Tryg-familien

TryghedsGruppen er hovedejer af Tryg og står bag TrygFondens almennyttige aktiviteter.

TryghedsGruppen er "moderen" i Tryg-familien. Det er her TryghedsGruppens medlemmer – Tryg og Alkas kunder – kan få indflydelse på, hvad TryghedsGruppen og TrygFonden skal arbejde for fremadrettet.

1,3 million danskere er medlem af TryghedsGruppen, og blandt dem er 70 demokratisk valgt til at sidde i TryghedsGruppens repræsentantskab. Her træffes der bl.a. beslutninger om, hvad TryghedsGruppens årlige overskud skal bruges til. Som medlem kan man selv stille op til repræsentantskabet eller stemme, når der er valg. 

TryghedsGruppen har en formue på 38 mia. kr., som er skabt gennem generationer. Det er TryghedsGruppens ansvar, at formuen både kommer de nuværende og fremtidige generationer til gode. 

Det sker på tre måder:
  • TryghedsGruppen spænder et økonomisk sikkerhedsnet ud under Tryg
  • TryghedsGruppen skaber større tryghed i Danmark gennem TrygFondens aktiviteter
  • TryghedsGruppen udbetaler årligt bonus til de 1,3 mio. medlemmer

I 2019 donerer TryghedsGruppen - gennem TrygFondens indsatser - 600 mio. kr. til tryghedsskabende projekter. Samtidig udbetaler TryghedsGruppen ca. 925 mio. kr. i bonus til medlemmerne.

Læs om resten af Tryg-familien