Vilkår

Ansvarsfraskrivelse og vilkår for brug af tryghedsgruppen.dk og trygfonden.dk

TryghedsGruppen smba, Hummeltoftevej 49, 2830 Virum er udbyder af hjemmesiderne tryghedsgruppen.dk og trygfonden.dk

Når du besøger hjemmesiderne, gælder nedenstående vilkår. Hvis du ikke kan acceptere dette, bedes du undlade at bruge hjemmesiderne.

Ansvar

TryghedsGruppen og TrygFonden søger at give præcis og ajourført information på vores hjemmesider, tryghedsgruppen.dk og trygfonden.dk. TryghedsGruppen og TrygFonden giver dog ingen garantier med hensyn til informationens nøjagtighed og påtager sig intet ansvar for fejl eller undladelser på de to hjemmesider. Vi påtager os intet ansvar for eventuelle tab, som måtte opstå som følge af anvendelse eller ukorrekt anvendelse af informationerne på hjemmesiderne.

Persondata

TryghedsGruppen og TrygFonden prioriterer beskyttelse af personlige oplysninger højt. Vi efterlever Persondataloven og Datatilsynets vejledninger, så du trygt kan bevæge dig rundt på vores hjemmesider.

I vores persondatapolitik fortæller vi om rammerne for vores behandling af oplysninger om besøgende på hjemmesiderne.

I vores cookie-politik finder du en separat beskrivelse af de oplysninger, der indsamles via cookies, formål, mv.

Ophavsret

Anvendelse af indhold fra tryghedsgruppen.dk eller www.trygfonden.dk, kan kun ske hvis det forinden er aftalt med TryghedsGruppen og TrygFonden, og i overensstemmelse med gældende lovgivning og god skik. Anvendelse af visse dele af indholdet, herunder fx billeder, kan desuden kræve en tilladelse fra tredjemand. Citat fra vores hjemmesider skal ske i overensstemmelse med god skik og gældende lovgivning, det vil blandt andet sige med tydelig kildeangivelse.

Links og logo

Alle er velkomne til at linke til vores hjemmesider, forudsat det sker på loyal vis. Det er ikke tilladt at frame.

Det er muligt at downloade TryghedsGruppens logo og TrygFondens logo fx til brug for udarbejdelse af artikler m.v. eller ved udarbejdelse af materiale til kandidater til TryghedsGruppens repræsentantskabsvalg. Logoerne må ikke ændres i farver eller form, dog er proportional skalering tilladt. Anvendes logoerne på andre hjemmesider, skal de fremstå som et aktivt link til vores hjemmeside.

Logo/links må kun anvendes i overensstemmelse med gældende lovgivning og god skik. Det er bl.a. ikke tilladt at anvende logo/links på en måde, hvor det kan være vildledende, fx ved at antyde, at TryghedsGruppen eller TrygFonden står bag eller støtter materiale, produkter, organisationer, virksomheder eller personer. Logo/links må fx heller ikke anvendes til formål eller aktiviteter, der er ulovlige eller som strider mod vores formål og værdier eller mod den offentlige moral, eller på en måde som i øvrigt kan skade eller udnytte TryghedsGruppens eller TrygFondens omdømme.

Hvis logo/links anvendes i strid med ovenstående kan vi bl.a. kræve, at logo/links straks fjernes og brugen ophører.

Vi benytter cookies på dette web site. Læs mere.
Accepter cookies