Persondata

TryghedsGruppens behandling af personoplysninger via tryghedsgruppen.dk og trygfonden.dk og i forbindelse med afholdelse af valg og udbetaling af bonus til medlemmerne.

1. tryghedsgruppen.dk og trygfonden.dk

Via vores hjemmesider behandler vi følgende personoplysninger:

• Oplysninger om vores besøgende på hjemmesiderne ud fra de oplysninger din browser sender, jf. vores cookie-politik.
• Statistiske oplysninger om besøgende på hjemmesiderne, men kan ikke genkende enkelte personer ud fra disse oplysninger.
• Oplysninger, som besøgende afgiver, fx i forbindelse med; indsendelse af donationsansøgninger, anmodning om tilsendelse af materialer, tilmelding til nyhedsmail om TryghedsGruppen/TrygFonden og deltagelse i debatter og undersøgelser på vores hjemmesider. 

Formålet med behandlingen er:

• Udsendelse af nyhedsmails, hvis du har tilmeldt dig
• Overholdelse af de retningslinjer, der er gældende for debatten på vores hjemmesider
• Gennemførelse af undersøgelser, som du deltager i
• De formål, der er listet i cookie-politikken, herunder afvikling af drift af hjemmesiderne og udarbejdelse af statistik, som bl.a. kan bruges til at forbedre opbygningen af vores hjemmesider.

Vores hjemmesider bliver hostet af Atea A/S, som dermed har adgang til oplysninger om brugere af hjemmesiderne.
Vi behandler kun oplysningerne til de nævnte formål, og de slettes, når de ikke længere er relevante og nødvendige herfor.

Efter persondataloven er der bl.a. ret til indsigt i og evt. berigtigelse af de behandlede personoplysninger.

Du kan få mere information om de oplysninger, vi behandler om dig ved at henvende dig til TryghedsGruppen. Kontakt kommunikationschef Michael Carlsen på tlf.: 29 49 46 85 eller mail: mc@tryghedsgruppen.dk.

2. Valg til TryghedsGruppens repræsentantskab

I forbindelse med afvikling af valg til vores repræsentantskab behandler vi nedenstående personoplysninger om vores medlemmer, herunder kandidater og stillere for kandidater. 

• Oplysninger fra Tryg Forsikring om vores medlemmers navn, adresse og cpr.nr. 
• Oplysninger fra kandidaterne om kandidaternes og stillernes navn, adresse og police-nummer, kandidatens motivering, foto af kandidaten, 
• Oplysninger fra vores revisor om det antal stemmer, de enkelte kandidater opnår.

Formålet med behandlingen af oplysningerne er forberedelse, gennemførelse og evaluering af valg til repræsentantskabet, herunder sikring af at alle stemmeberettigede modtager materiale om valget, præsentation af kandidaterne og deres værdier samt validering af stillere og kandidater mv.

Vi behandler kun oplysningerne til de nævnte formål, og de slettes, når de ikke længere er relevante og nødvendige herfor.

Efter persondataloven er der bl.a. ret til indsigt i og evt. berigtigelse af de behandlede personoplysninger.

Du kan få mere information om de oplysninger, vi behandler om dig ved at henvende dig til TryghedsGruppen. Kontakt kommunikationschef Michael Carlsen på tlf.: 29 49 46 85 eller mail: mc@tryghedsgruppen.dk.

Vi benytter tredjeparter, der på vores vegne printer og udsender breve og håndterer den digitale stemmeafgivelse, samt en revisor, der overvåger stemmeoptællingen.  

3. Bonus

I forbindelse med vores udbetaling af bonus, behandler vi personoplysninger om vores medlemmer. Vi modtager oplysninger fra Tryg Forsikring om medlemmernes navn, adresse og cpr.nr. 

Vi behandler kun disse oplysninger for at administrere og udbetale bonus, og de slettes, når de ikke længere er relevante og nødvendige for dette formål.

Efter persondataloven er der bl.a. ret til indsigt i og evt. berigtigelse af de behandlede personoplysninger.

Du kan få mere information om de oplysninger, vi behandler om dig ved at henvende dig til TryghedsGruppen. Kontakt kommunikationschef Michael Carlsen på tlf.: 29 49 46 85 eller mail: mc@tryghedsgruppen.dk

TryghedsGruppen benytter tredjeparter, der på vores vegne udsender bonusbreve, gennemfører udbetalingen af bonusbeløbene og indberetter udbetalingerne til skattemyndighederne. Disse virksomheder behandler således personoplysninger om medlemmerne på vegne af TryghedsGruppen.

Vi benytter cookies på dette web site. Læs mere.
Accepter cookies