Persondatapolitik for TryghedsGruppen

Vi vil med denne persondatapolitik oplyse om, hvordan vi behandler og beskytter persondata. Beskyttelse af persondata er væsentligt for os, og vi overholder den gældende persondatalovgivning.

Nedenfor kan du finde oplysninger om følgende:
 1. Dataansvarlig
 2. Behandling af oplysninger om TryghedsGruppens medlemmer
 3. Nyhedsbreve, cookies og statistik
 4. Kontakt til TryghedsGruppen via e-mail, brev m.v.
 5. Jobansøgninger til TryghedsGruppen
 6. Behandlingssikkerhed
 7. Videregivelse til tredjeparter
 8. Sletning
 9. Dine rettigheder
 10. Kontakt os
 11. Klage

1. Dataansvarlig

TryghedsGruppen smba er dataansvarlig for en række persondata. Det er bl.a. persondata, som vi modtager:
  
 • når vi afholder valg til vores repræsentantskab og udbetaler bonus 
 • via vores hjemmeside
 • når vi kontaktes pr. e-mail, brev eller lignende af fx medlemmer, samarbejdspartnere, leverandører m.v.

Hvis du vil vide mere om, hvordan vi beskytter persondata i forbindelse med vores almennyttige aktiviteter, kan du se TrygFondens persondatapolitik på TrygFonden.dk. Vi har også specifikke persondatapolitikker på vores øvrige hjemmesider respektforvand.dk, hjertestarter.dk og besoegshunde.dk.

2. Behandling af oplysninger om TryghedsGruppens medlemmer

I forbindelse med at vi afholder valg og udbetaler bonus, behandler vi oplysninger om vores medlemmer, som er danske forsikringstagere i Tryg Forsikring A/S. 

Vi behandler oplysninger om navn, adresse, policenummer og CPR-/CVR-nr. I forbindelse med bonusudbetaling behandler vi endvidere oplysninger om kontonummer og bonusbeløb til udbetaling. Desuden behandler vi de oplysninger, som kandidater giver i forbindelse med deres præsentationer m.v. til valget. 

Formålet med behandlingen af oplysningerne er at sikre de rettigheder, som medlemmerne af TryghedsGruppen har, herunder entydig identifikation af de enkelte medlemmer. 

Dette omfatter bl.a. behandling af oplysninger i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og evaluering af valget til TryghedsGruppens repræsentantskab, herunder sikring af at alle stemmeberettigede modtager materiale om valget, præsentation af kandidaterne og deres baggrund for at stille op, validering af stillere og kandidater m.v. samt behandling af oplysninger i forbindelse med udbetaling af bonus, herunder orientering af medlemmerne, beregning og udbetaling af bonus og indberetning til SKAT. 

Behandlingsgrundlaget er primært en legitim interesse hos os i at kunne varetage vores medlemmers interesser og gennemføre et demokratisk valg til vores repræsentantskab samt gennemføre udbetaling af den bonus, som vores repræsentantskab beslutter. Behandling af personnummer sker med hjemmel i databeskyttelsesloven. 

Vi modtager fra Tryg Forsikring oplysninger om navn, adresse, policenummer, CPR-/CVR-nr. og bonusbeløb. 

Oplysninger om CPR-nr. og bonusbeløb videregives til SKAT i forbindelse med indberetning af den skattepligtige bonus.

Databehandlingen sker primært i regi af Tryg Forsikring på grundlag af en databehandleraftale. Vi benytter herudover tredjeparter, der på vores vegne udsender valg- og bonusbreve, gennemfører udbetalingen af bonusbeløbene og indberetter udbetalingerne til skattemyndighederne. Disse virksomheder behandler således også personoplysninger om medlemmerne på vegne af TryghedsGruppen og på grundlag af databehandleraftaler.

3. Nyhedsbreve, cookies og statistik

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, behandler vi de oplysninger, som du afgiver om din e-mailadresse og dit postnummer. 

Formålet med behandlingen af oplysningerne er at kunne sende dig vores nyhedsbreve, herunder informere dig om arrangementer i nærheden af det postnummer, du har opgivet. 

Behandlingsgrundlaget er det samtykke, som du afgiver ved tilmeldingen til vores nyhedsbrev. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Det gør du ved at afmelde dig nyhedsbrevet via afmeldingsfunktionen i nyhedsbrevet. Herefter slettes dine oplysninger. 

Vi behandler oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside ud fra de oplysninger, din browser sender. Se mere herom i vores cookiepolitik

Vi behandler også statistiske oplysninger om besøgende på hjemmesiden, men kan ikke genkende enkeltpersoner ud fra disse oplysninger.

4. Kontakt til TryghedsGruppen via e-mail, brev m.v.

Vi behandler almindelige kontaktoplysninger, som fremgår af de e-mails, breve, fakturaer m.v., som sendes til os.

Formålet med behandlingen er at kunne opfylde aftaler med leverandører, samarbejdspartnere og andre aftaleparter samt at kunne modtage og besvare spørgsmål og andre henvendelser til TryghedsGruppen. 

Behandlingsgrundlaget er at kunne administrere og opfylde indgåede aftaler samt en legitim interesse i at kunne administrere vores selskab, herunder modtage og besvare henvendelser.

5. Jobansøgninger til TryghedsGruppen

Hvis du sender en jobansøgning til os, vil vi behandle de oplysninger, som fremgår af din ansøgning. 

Formålet med behandlingen er at vurdere din ansøgning og evt. gennemføre en ansættelsesprocedure. Behandlingsgrundlaget er en legitim interesse i at kunne besvare ansøgninger og gennemføre ansættelsesprocedurer.

6. Behandlingssikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger vedr. de persondata, vi behandler. De skal bl.a. sikre, at dine data ikke ændres, mistes eller kommer til uvedkommendes kendskab og omfatter fx firewall, websikkerhed, sikkerhedsopdateringer af servere, pc-arbejdspladser og netværksudstyr samt beskyttelse mod virus og uønskede programmer. Vi har desuden autorisations- og adgangsbegrænsninger, der sikrer, at persondata kun kan tilgås af relevante medarbejdere, som desuden er underlagt tavshedspligt og instrueret i omgang med persondata.

Beskeder, ansøgninger m.v., som du sender til os via vores hjemmesider, er ikke krypterede, så du bør undlade at sende CPR-nr. eller følsomme personoplysninger.

7. Videregivelse til tredjeparter

Vi videregiver eller overlader kun personoplysninger til tredjeparter i overensstemmelse med lovgivningen og kun til opfyldelse af de beskrevne formål. 

Vi benytter eksterne leverandører til bl.a. IT drift og serviceydelser, og disse har adgang til vores persondata. Herudover benytter vi andre tredjeparter til at levere ydelser, og vi sørger i hvert enkelt tilfælde for, at persondata er beskyttet enten gennem fortrolighedsaftaler eller gennem databehandleraftaler.

8. Sletning

Vi behandler kun oplysningerne til de angivne formål, og de slettes, når de ikke længere er nødvendige for det formål, de er indsamlet til.

Vi arbejder med udgangspunkt i følgende konkrete slettefrister:

Oplysninger  Slettefrist
Stemmeberettigede Udgangen af valgåret
Stillere for kandidater Senest 3 måneder efter valgets afslutning
Ikke-indvalgte kandidater Efter det efterfølgende valg i samme region
Udbetalt bonus  Løbende år + 5 år fra udbetalingstidspunktet
Meddelt men ikke udbetalt bonus
Løbende år + 10 år fra meddelelsestidspunktet
E-mails til udsendelse af nyhedsbrev
Når nyhedsbrevet afmeldes
Jobansøgninger Op til 6 mdr. efter afslag
Alle øvrige oplysninger Når de ikke længere er nødvendige for formålet

9. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Du har bl.a. ret til at se de oplysninger, som vi behandler om dig, du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet, og du har i særlige tilfælde ret til en tidligere sletning af oplysninger om dig, ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset og ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk

Hvis du vil udnytte dine rettigheder, skal du henvende dig til TryghedsGruppen. Vores kontaktdata kan du se nedenfor. 

10. Kontakt os

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af persondata, kan du kontakte os:

TryghedsGruppen smba, Hummeltoftevej 49, 2830 Virum 
tlf. 45 26 08 26
mail: info@tryghedsgruppen.dk.

11. Klage

Du kan klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan se mere på datatilsynet.dk

***

Persondatapolitikken bliver løbende ajourført og er senest opdateret den 23. maj 2018.